Δημόσια διαβούλευση της Περιφέρειας για τις ΜΠΕ στην περιοχή των ΔΕ Φουρνά και Κτημενίων

Γράφτηκε από
Κίνηση Πολιτών για τα Αιολικά  Δημόσια διαβούλευση της Περιφέρειας για τις ΜΠΕ στην περιοχή των ΔΕ Φουρνά και Κτημενίων image001

Η «Κίνηση Πολιτών για τα Αιολικά στις Δημοτικές Ενότητες Φουρνά και Κτημενίων» του Δήμου Καρπενησίου εκφράζει την πλήρη αντίθεσή της αναφορικά με την εγκατάσταση των τεσσάρων (4) αιολικών σταθμών στις θέσεις «Κόκκαλα – Τρίκορφο», «Τρία Σύνορα», «Σπανός – Κόμπολος» και «Γάβραινα» και θεωρούμε ότι πρέπει να απορριφθεί η ΜΠΕ των έργων.

Δηλώνουμε ότι είμαστε υπέρ των ΑΠΕ, αλλά με όρους και προϋποθέσεις προστασίας του περιβάλλοντος∙ και κυρίως με τη σύμφωνη γνώμη της τοπικής κοινωνίας. Είμαστε σίγουροι ότι υπάρχουν εναλλακτικές και ισοδύναμες λύσεις για να μπορέσει η χώρα μας να καλύψει τις ανάγκες της και τους στόχους, που βάζει η Ευρωπαϊκή Ένωση και το Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα(ΕΣΕΚ). Σε κάθε περίπτωση είμαστε πεπεισμένοι ότι η επικείμενη αναθεώρηση του Ειδικού Χωροταξικού για τις ΑΠΕ, που βρίσκεται σε εξέλιξη, θα αφήσει την Ευρυτανία εκτός των Περιοχών Αιολικής Προτεραιότητας (ΠΑΠ) υπακούοντας στο αναθεωρημένο Περιφερειακό Χωροταξικό Πλαίσιο (ΠΧΠ) της Στερεάς. 

Αναλυτικότερα:

√ Ο Νομός Ευρυτανίας με την αναθεώρηση του Περιφερειακού Χωροταξικού Πλαισίου της Στερεάς (ΦΕΚ 299/14.12.2018) έχει χαρακτηριστεί ως Περιφερειακό Πάρκο Ορεινής Αμιγούς Φύσης και Ορεινής Μεσογειακής Παραδοσιακής Κληρονομιάς. Είναι γνωστό δε σε όλους μας ότι έχει εκπονηθεί ήδη η Μελέτη από την Περιφέρεια και είναι σε εξέλιξη το έργο της ανάδειξης (ΑΔΑ: Ω0ΒΠ7ΛΗ-Υ6Ψ). Αυτό δεν αναφέρεται στη ΜΠΕ των έργων, παρά του ότι αυτή έχει εκδοθεί μεταγενέστερα, τον Ιανουάριο του 2021. Η εγκατάσταση των ΑΣΠΗΕ αντικειμενικά ακυρώνει αυτή την προοπτική, που με έμφαση και τεκμηριωμένα προωθεί το ΠΧΠ της Στερεάς και οι υπηρεσίες της Περιφέρειας.

√ Η εγκατάσταση των περισσοτέρων – αυτών των τεράστιων – ανεμογεννητριών πρόκειται να γίνει μέσα στο δάσος. Σε συνδυασμό δε με τα συνοδά έργα – και αναφερόμαστε στη διάνοιξη δρόμων πρόσβασης πλάτους τουλάχιστον 10μ, την εσωτερική οδοποιία με εκσκαφές και εκβραχισμούς, την προσωρινή εγκατάσταση εργοταξίων, την ανέγερση οικίσκων ελέγχου, το υπόγειο και εναέριο δίκτυο μεταφοράς (πυλώνες) για τη σύνδεση με το δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας, την ανέγερση υποσταθμού ανύψωσης τάσης κλπ – θα προκαλέσουν υποβάθμιση, διάβρωση, κατακερματισμό και καταστροφή των φυσικών βιοτόπων των οργανισμών του δάσους, θα επιδράσουν αρνητικά στη χλωρίδα και στην πανίδα της περιοχής και θα αυξήσουν δραματικά τον κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς, όπως διαπιστώνεται τα τελευταία 20 χρόνια στην Εύβοια.

√ Η  κάθε ανεμογεννήτρια σύμφωνα με τη ΜΠΕ είναι μια τεράστια βιομηχανική μονάδα «ονομαστικής ισχύος 4,5 MW η κάθε μια και εύρους ισχύος 4,4 MW – 4,8 MW, με διάμετρο ρότορα 145 m και ύψος πύργου 107,5 m. συνολικής ισχύος 114,2 MW». Άρα το συνολικό ύψος της κάθε ανεμογεννήτριας είναι 180μ. Αυτό καταδεικνύει πως το Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού Αειφόρου Ανάπτυξης για τις ΑΠΕ (ΕΠΧΣΑΑ ΑΠΕ) έχει καταστεί παρωχημένο και βρίθει διατάξεων, των οποίων η εφαρμογή δεν λαμβάνει υπόψη τα σύγχρονα τεχνολογικά δεδομένα, κατά τρόπο που είναι επιβλαβής για το φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον. Υπάρχει αναντιστοιχία μεταξύ των δεδομένων της περιόδου της δεκαετίας του 2010 (2008) με τα νυν δεδομένα και, ως εκ τούτου επείγει η ανάγκη επικαιροποίησης του Ειδικού Χωροταξικού Πλαισίου για τις ΑΠΕ, το οποίο, όπως είναι γνωστό, είναι σε διαδικασία αναθεώρησης. Μια συμβατική ανεμογεννήτρια ύψους 80μ, που ορίζει το ΕΠΧΣΑΑ ΑΠΕ του 2008, δεν έχει καμιά σχέση με την ανεμογεννήτρια των 180 μ του 2021, στοιχείο που το υποβαθμίζει η Μελέτη. Η χωροθέτηση αυτών των τεράστιων ανεμογεννητριών δεν θα μπορούσε να γίνει μέσα στο δάσος και στο απαράμιλλης ομορφιάς Ευρυτανικό τοπίο.

√ Πρόκειται να εγκατασταθούν στα «μαξιλάρια» των χωριών και σε μικρή σχετικά απόσταση∙ και με δεδομένο ότι τα χωριά Βράχα και Χόχλια έχουν χαρακτηριστεί στο παρελθόν ως κατολισθήσιμα, υπάρχει πιθανότητα στο μέλλον να κινδυνέψουν από τα έργα των εκβραχισμών και των εκχωματώσεων καθιστώντας το έδαφος πιο ευάλωτο. Αυτό λαμβάνει υπόψη του, επισημαίνει και συνομολογεί το Περιφερειακό Χωροταξικό Πλαίσιο της Στερεάς (ΦΕΚ 299/14.12.2018) τονίζοντας ότι οι αιολικοί σταθμοί στην Ευρυτανία ενέχουν πολύ σοβαρούς κινδύνους για την σταθερότητα του εδάφους. Στο άρθρο 12 αυτού ορίζεται μεταξύ άλλων ότι πρέπει «να αποφεύγονται μεγάλα τεχνικά έργα στις κατολισθαίνουσες περιοχές και η εγκατάσταση Αιολικών Πάρκων σε περιοχές κατολισθαίνουσες και ιδίως της Ευρυτανίας λόγω των σημαντικών αρνητικών επιπτώσεων των συνοδών οδικών έργων». 

√ Η βάση στήριξης της κάθε ανεμογεννήτριας απαιτεί 1500 – 2500 κυβικά μέτρα μπετόν με πολύ πυκνό σιδερένιο οπλισμό, φυτεμένη στο έδαφος που ΠΟΤΕ δεν πρόκειται να επανέλθει στην αρχική του κατάσταση.

√ Οι χώροι εγκατάστασης των ανεμογεννητριών είναι σε υψόμετρα πάνω από τα 1400 μέτρα, που το ορεινό τοπίο στα υψόμετρα αυτά θεωρείται, και πρέπει να προστατεύεται, ως φυσικό απόθεμα και απόθεμα βιοποικιλότητας, περιοχή φυσικού κάλους με πλούσιο πολιτιστικό απόθεμα.

√ Τμήμα του ΑΣΠΗΕ στη θέση «Τρία Σύνορα» και το μεγαλύτερο μέρος του ΑΣΠΗΕ στη θέση «Κόκκαλα – Τρίκορφον» βρίσκονται εντός της περιοχής του Καταφυγίου Άγριας Ζωής με κωδ. Κ300, καθώς και τμήμα της γραμμής διασύνδεσης του Υ/Σ με την υφιστάμενη γραμμή Υ.Τ. (150 kV) «ΛΑΜΙΑ – ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ» βρίσκεται εντός του Καταφυγίου Άγριας Ζωής με κωδ. Κ295.

√  Το ελατόδασος του Δασαρχείου Φουρνά είναι το δεύτερο μεγαλύτερο σε μέγεθος στην Ελλάδα, με την καλύτερη ποιότητα ελάτινου ξύλου, που για τους οικονομικά ενεργούς εναπομείναντες κατοίκους αποτελεί πηγή ζωής και εισοδήματος.

√ Ο πληθυσμός της Ευρυτανίας διαρκώς συρρικνώνεται λόγω των πολιτικών της εγκατάλειψης και απειλείται  η συνέχιση της λειτουργίας της ως αυτόνομου Νομού. Πεποίθησή μας είναι ότι η συγκράτηση του πληθυσμού της Ευρυτανίας περνάει μέσα από την προώθηση και υποστήριξη του ήπιου ορεινού εναλλακτικού τουρισμού, την αξιοποίηση του δασικού πλούτου και τη στήριξη της μελισσοκομίας και της μικρής παραδοσιακής κτηνοτροφίας, στοιχεία που υπονομεύονται από την εγκατάσταση των αιολικών σταθμών σε όλο το Νομό.

√ Τέλος, κατά το παρελθόν για τα έργα αυτά έχουν εκδοθεί αρνητικές γνωμοδοτήσεις από τον Καποδιστριακό Δήμο Κτημενίων, το Δασαρχείο Φουρνά και την Περιφέρεια Στερεάς,

Για όλους αυτούς τους λόγους, θέλουμε να παρακαλέσουμε τις αρμόδιες Υπηρεσίες, τη ΡΑΕ και τη Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης του ΥΠΕΝ, να απορρίψουν τις ΜΠΕ και να ακυρώσουν τα σχέδια για τα έργα των τεσσάρων ΑΣΠΗΕ.

Για μας στην Ευρυτανία απόλυτος κυρίαρχος ήταν, είναι, και θα είναι η φύση!!

Λαμία, 23.7.2021

ΚΙΝΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ

ΓΙΑ ΤΑ ΑΙΟΛΙΚΑ ΣΤΙΣ Δ Ε ΦΟΥΡΝΑ ΚΑΙ ΚΤΗΜΕΝΙΩΝ

Ετικέτες άρθρου:
·
Κατηγορίες άρθρου:
Περιβάλλον

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Shares