ΣΥΡΙΖΑ: Τύχη των επιτυχόντων από το 2016 αδιόριστων ειρηνοδικών

Γράφτηκε από
ΣΥΡΙΖΑ: Τύχη των επιτυχόντων από το 2016 αδιόριστων ειρηνοδικών

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τον κ. Υπουργό Δικαιοσύνης

Θέμα: «ΤΥΧΗ ΤΩΝ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ 2016 ΑΔΙΟΡΙΣΤΩΝ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΩΝ»

Με το άρθρο 38 του ν. 4990/2022 (ΦΕΚ Α’210) παρατάθηκε μέχρι την 31.05.2023 η ισχύς του πίνακα επιτυχόντων του διαγωνισμού για την πρόσληψη δόκιμων Ειρηνοδικών Δ’ τάξης που δημοσιεύθηκε την 09.02.2016 (ΦΕΚ Γ’81). Τι κρύβεται όμως πίσω από αυτό το τόσο σύντομο άρθρο νόμου;

Υπό την εποπτεία του Αρείου Πάγου προκηρύχθηκε το έτος 2014 διαγωνισμός για την πρόσληψη δόκιμων Ειρηνοδικών και ολοκληρώθηκε το έτος 2016. Δήλωσαν συμμετοχή γύρω στους 2.000 υποψήφιοι νομικοί, έλαβαν μέρος 1.700 εξ αυτών και επέτυχαν οι 961. Οι εξετάσεις και τα θέματα ήταν ιδιαίτερα απαιτητικά και υψηλού επιπέδου γνώσεων, ο διαγωνισμός ιδιαίτερα χρονοβόρος (διήρκησε συνολικά 14 μήνες) και πολυδάπανος για τα κρατικά ταμεία, έγινε εντός της οικονομικής κρίσης πολλοί δε εκ των συμμετεχόντων εγκατέλειψαν τα γραφεία τους με σκοπό να αφοσιωθούν στη μελέτη και να συμμετάσχουν στο διαγωνισμό αυτό, δαπανώντας χιλιάδες Ευρώ στα νομικά φροντιστήρια. Η διόρθωση των γραπτών και η τελική αξιολόγηση των προφορικών πραγματοποιήθηκαν με απόλυτα αξιολογικά κριτήρια από ανώτατους δικαστικούς (Αρεοπαγίτες, Εισαγγελείς του Αρείου Πάγου) και καθηγητές Νομικών Σχολών.

Πάγια πρακτική, από καταβολής του ελληνικού κράτους μέχρι σήμερα αποτελεί η εξάντληση, με βάση διαδοχικές παρατάσεις, των πινάκων επιτυχόντων Ειρηνοδικών προ της προκηρύξεως νέου διαγωνισμού. Όμως ενώ βρίσκεται σε ισχύ ο πίνακας επιτυχόντων Ειρηνοδικών, έχει προκηρυχθεί διαγωνισμός για την εισαγωγή 10 σπουδαστών στην Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών (ΕΣΔι) για την κατεύθυνση Ειρηνοδικών Δ’ Τάξης.

Από τον πίνακα των 961 επιτυχόντων έχουν διορισθεί ως σήμερα οι 533 εξ αυτών, κάποιοι έχουν αποχωρήσει και στράφηκαν σε άλλες κατευθύνσεις γιατί δεν άντεξαν οικονομικώς την αναμονή, ώστε ο αριθμός των αδιόριστων επιτυχόντων του ως άνω διαγωνισμού υπολογίζεται σήμερα στους 365. Η ισχύς του πίνακα του διαγωνισμού έχει λάβει πολλές παρατάσεις με τελευταία αυτήν που αναφέρθηκε στο εισαγωγικό μας ερώτημα, δηλαδή ως την 31.05.2023.

Δημιουργείται λοιπόν στη χώρα μας μια δεύτερη, παράλληλη πηγή Δικαστών για τα Ειρηνοδικεία, κάτι που φαίνεται να αποτελεί τουλάχιστον παράδοξο, καθώς ισχύει ακόμη ο πίνακας επιτυχόντων του παραδοσιακού τρόπου πρόσληψής τους. Αυτό μπορεί όμως να αποβεί και επαγγελματικά μοιραίο, αν απόφοιτος Ειρηνοδίκης της ΕΣΔι αποκλείσει αδιόριστο επιτυχόντα από την ως άνω -και μάλιστα νομίμως παραταθείσας ισχύος- λίστα που μάλιστα, λόγω ηλικίας ήθελε απωλέσει δια παντός το δικαίωμα συμμετοχής του σε νέο, επόμενο διαγωνισμό! Είναι ο πολύ γνωστός μας στην Ελλάδα τρόπος δημιουργίας υποψηφίων παράλληλων αλλά και διαφορετικών ταχυτήτων και άλλων ημι-νομίμων τετελεσμένων, προσφιλής δυστυχώς, και που στο τέλος όμως καταπίπτει πάντοτε είτε στο ανώτατο ακυρωτικό Δικαστήριο της χώρας μας (ΣτΕ), είτε στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, ενώ η ζημιά έχει ήδη γίνει…

Παρότι οι ανάγκες των Ειρηνοδικείων μας για στελέχωση με νέους Ειρηνοδίκες είναι πανθομολογούμενες, καθώς τα Ειρηνοδικεία έχουν επωμιστεί το βάρος του τεραστίου όγκου των υποθέσεων που αφορούν για παράδειγμα τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά, σχεδιάζεται δε η μεταφορά στην καθ’ ύλην αρμοδιότητά τους και των διαφορών στην οικογένεια, τον γάμο και την ελεύθερη συμβίωση και, αντί το Υπουργείο σας να προβεί σε μια γενναία κίνηση περίπου 200 προσλήψεων Ειρηνοδικών (τόσες φαίνεται να αποτυπώνονται οι άμεσες ανάγκες σε Δικαστικό προσωπικό), προσπαθείτε να ακυρώσετε πλαγίως τον πίνακα των επιτυχόντων, έτοιμων Ειρηνοδικών!

Επειδή με την υπό στοιχεία πρωτοκόλλου 169/28.07.2022 απάντησή σας επί της με α.π. ΒτΕ 6646/25.07.2022 Κοινοβουλευτικής Ερώτησης1 διευκρινίζετε στις τελευταίες παραγράφους ότι «… ως το έτος 2028, θα προκύψουν συνολικά προς πλήρωση εκατόν τριάντα πέντε (135) κενές θέσεις Ειρηνοδικών. Κατά συνέπεια, οι τριάντα έξι (36) κενές θέσεις που θα προκύψουν το έτος 2022 θα καλυφθούν από τον παραταθέντα (με το άρθρο 26 του ν. 4800/2021 μέχρι τις 16.09.2022) πίνακα επιτυχόντων, ενώ στις 10 κενές θέσεις που αναμένεται να προκύψουν το έτος 2023, θα διορισθούν οι απόφοιτοι της κατεύθυνσης Ειρηνοδικών της ΚΗ` Εκπαιδευτικής Σειράς & Α` Ειρηνοδικών της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών (ΕΣΔι)» συνάγεται ότι αφενός σκοπεύετε να αγνοήσετε τη λίστα που προσφέρει περίπου 365 Ειρηνοδίκες σε αναμονή, αφετέρου δεν σχεδιάζετε την αύξηση των οργανικών θέσεών τους, αντίθετα προς τις παραπάνω ανάγκες της χώρας για ταχεία απονομή της Δικαιοσύνης, αντίθετα προς τις παραινέσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και εν τέλει, αντίθετα προς τη λογική.

Επειδή η απογοήτευση και το ενδεχομένως επαγγελματικό αδιέξοδο των σημαντικού αριθμού εκ των εναπομεινάντων επιτυχόντων δεν ιαίνεται, ούτε με τον ισχυρισμό της υποτιθέμενης «μεταρρύθμισης» (για την οποία κάνετε λόγο στην εισαγωγή της ως άνω απάντησής σας) «που στοχεύει στο μέλλον και στις επόμενες γενιές» διότι ποιότητες, ικανότητες και δικαιώματα έχουν και οι έμπειροι επαγγελματίες του χτες και του σήμερα, ούτε με το εκ του αντιστρόφου επιχείρημα που εξάγεται αβίαστα από παλαιότερη σας απάντηση2 στο πλαίσιο του Κοινοβουλευτικού σας Ελέγχου3, ότι όσο παρατείνεται η ισχύς του εν λόγω πίνακα τόσο καθίσταται λιγότερο ασφαλές «το ποιοτικό κριτήριο των απορροφωμένων δικαστικών λειτουργών», μηδέ με την φορμαλιστική επίκληση εξωτερικών παραγόντων όπως τις μνημονιακές υποχρεώσεις που κατά καιρούς ανέλαβε η χώρα μας.

Επειδή η επιλογή του χρόνου έναρξης λειτουργίας της Κατεύθυνσης Ειρηνοδικών της ΕΣΔι είτε έχει στοιχεία τυχαίας επιλογής, οπότε είναι εξ αυτού άδικη, διότι αφήνει εκτός του Δικαστικού Σώματος τους λοιπούς επιτυχόντες δια μιας Καισαρικής μεθόδου, απουσία οιασδήποτε δυνατής αιτιολόγησης, είτε δεν είναι τυχαία η επιλογή του χρόνου, οπότε κατά λογική συνέπεια πρόκειται -ακόμη χειρότερα- για μια μεθόδευση που στοχεύει σε εξυπηρέτηση άλλων σκοπών ή προσώπων.

Επειδή η συνέπεια και η συνέχεια της Πολιτείας μας σηματοδοτεί την Αρχή της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης του διοικουμένου, ότι το Κράτος δεν θα αλλάζει ή και χειροτερεύει τους κανόνες λειτουργίας του -μεταξύ των οποίων πρωτίστως και οι κανόνες στελέχωσης του δικαιοδοτικού πυλώνα των εξουσιών- κατά το δοκούν, ακόμη και επικαλούμενο κάποιον «μεταρρυθμιστικό» οίστρο, άλλως καταλύεται το Κράτος Δικαίου και βάλλεται η προσωπικότητα των θιγομένων πολιτών. Αντίθετα, η Κυβέρνησή σας, οφείλει να εξεύρει λύση η οποία θα συνδυάζει α) την εξάντληση του πίνακα των επιτυχόντων με β) την λειτουργία της ΕΣΔι και με γ) τη διαρκή εκπαίδευση και επιμόρφωση των (υποψηφίων και ενεργών) δικαστικών (και εισαγγελικών) λειτουργών.

Επειδή -ευτυχώς για τους ταλαίπωρους επιτυχόντες- δεν έχετε απαντήσει ευθέως στο κρίσιμο ερώτημα, το τι θα απογίνουν οι αδιόριστοι επιτυχόντες, ούτε έχετε αρνηθεί ρητά το ενδεχόμενο νέας παράτασης του πίνακα επιτυχόντων μέχρις εξαντλήσεως αυτού, οπότε δύνασθε να επεξεργασθείτε δημιουργικά την πρότασή μας η οποία αποτυπώνεται στην προηγούμενη παράγραφο.

Επειδή η ταχύτερη απονομή δικαιοσύνης -σε ό,τι αφορά το στελεχιακό δυναμικό της- δεν θα επιτευχθεί με την πρόσληψη κατά το έτος 2023 των 10 Ειρηνοδικών -αποφοίτων της ΕΣΔι, αλλά με την πρόσληψη των περίπου 365 επιτυχόντων και «ετοιμοπόλεμων» Ειρηνοδικών, κάτι που αναμφισβήτητα θα ικανοποιήσει πραγματικά την Εκτελεστική Αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κ. Μαργκρέτε Βεστάγκερ και τους διεθνείς οίκους επενδυτικής αξιολόγησης της χώρας μας.

Ερωτάται ο αρμόδιος κ. Υπουργός

1. Είναι δίκαιο να έχουν προσληφθεί μέχρι σήμερα περίπου οι μισοί από τον πίνακα των επιτυχόντων του διαγωνισμού για την πρόσληψη δόκιμων Ειρηνοδικών Δ’ τάξης που δημοσιεύθηκε την 09.02.2016 (ΦΕΚ Γ’81) και να αρνείται την πρόσληψη και των υπολοίπων;
2. Τι απαντά σε όσους αναμένοντας τον διορισμό τους συμπλήρωσαν το ανώτατο όριο ηλικίας και δεν τους επιτρέπεται πλέον να συμμετάσχουν σε νέο διαγωνισμό;
3. Είναι η προσπάθεια αυτή προάγγελος «νέου μοντέλου» παράλληλων προσλήψεων από διαφορετικές δεξαμενές υποψηφίων, όπου ενώ κάποιοι θα περιμένουν τον διορισμό τους, θα ανακοινώνεται νέος διαγωνισμός με το ίδιο αντικείμενο;
4. Εξετάζει τη λύση, όπως οι επιτυχόντες του διαγωνισμού για την πρόσληψη δόκιμων Ειρηνοδικών Δ’ τάξης που δημοσιεύθηκε την 09.02.2016 (ΦΕΚ Γ’81) εκπαιδευτούν στη Σχολή Ειρηνοδικών της ΕΣΔι, χωρίς τη διενέργεια για αυτούς εισαγωγικού διαγωνισμού, με σκοπό την άμεση πρόσληψή τους και την κάλυψη των αναγκών της χώρας σε Ειρηνοδίκες;

Οι ερωτώντες Βουλευτές

Σκούφα Ελισσάβετ (Μπέττυ)

Αβραμάκης Ελευθέριος

Αθανασίου Αθανάσιος (Νάσος)

Αλεξιάδης Τρύφωνας

Αναγνωστοπούλου Αθανασία (Σία)

Αυλωνίτης Αλέξανδρος – Χρήστος

Βαρδάκης Σωκράτης

Βέττα Καλλιόπη

Γκιόλας Γιάννης

Θραψανιώτης Εμμανουήλ

Καλαματιανός Διονύσης

Κασιμάτη Ειρήνη (Νίνα)

Καφαντάρη Χαρούλα

Λάππας Σπυρίδωνας

Μάλαμα Κυριακή

Μαμουλάκης Χαραλαμπος

Μάρκου Κωνσταντίνος

Μπαλάφας Γιάννης

Παπαδόπουλος Αθανάσιος (Σάκης)

Παπαηλιού Γιώργος

Σαρακιώτης Ιωάννης

Φάμελλος Σωκράτης

Φωτίου Θεανώ

Χατζηγιαννάκης Μιλτιάδης

Χρηστίδου Ραλλία

Ψυχογιός Γεώργιος

Ετικέτες άρθρου:
Κατηγορίες άρθρου:
Δικαιοσύνη · Εργασιακά

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Shares