ΣΥΡΙΖΑ: Σοβαρό πλήγμα για τη Λιβαδειά η ενδεχόμενη κατάργηση του Εφετείου

Γράφτηκε από
ΣΥΡΙΖΑ: Σοβαρό πλήγμα για τη Λιβαδειά η ενδεχόμενη κατάργηση του Εφετείου              1

ΕΡΩΤΗΣΗ
Προς τον κ.Υπουργό Δικαιοσύνης

Θέμα: «Σοβαρό πλήγμα για τη Λιβαδειά η ενδεχόμενη κατάργηση της Μεταβατικής Έδρας του Εφετείου»  

Με το Προεδρικό Διάταγμα 254/2001, όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 147/2013, έχει οριστεί εδώ και περισσότερο από μία εικοσαετία Μεταβατική Έδρα του Εφετείου Λαμίας στην έδρα του Πρωτοδικείου Λιβαδειάς. Όπως γίνεται κατανοητό, ο ορισμός αυτός δίνει τη δυνατότητα να εκδικάζεται στη Λιβαδειά ένας σημαντικός αριθμός ποινικών υποθέσεων, αρμοδιότητας Μονομελούς Εφετείου Κακουργημάτων, και πολιτικών υποθέσεων, αρμοδιότητας Μονομελούς Εφετείου, χωρίς μετακινήσεις, διευκολύνοντας τους πολίτες της ευρύτερης περιοχής.

Ωστόσο, το τελευταίο διάστημα, τους νομικούς κύκλους της πόλης –αλλά και το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λεβαδέων- έχει θορυβήσει η εντεινόμενη πρακτική του Εισαγγελέα Εφετών Λαμίας να μεταφέρει τις υποθέσεις αυτές για εκδίκαση στην πόλη της Λαμίας, αξιοποιώντας τη σχετική δυνατότητα που προσφέρει το Άρθρο 2 παρ.4 του Νόμου 1756/1988, χωρίς ωστόσο επαρκή τεκμηρίωση της επιλογής αυτής. Αποτέλεσμα αυτής της πρακτικής είναι να δημιουργείται στην τοπική κοινωνία η ανησυχία για δρομολογημένη κατάργηση της Μεταβατικής Έδρας στη Λιβαδειά, η οποία μάλιστα αποτυπώνεται ξεκάθαρα σε σχετικά δημοσιεύματα.

Την ίδια στιγμή, και προς συμπλήρωση και επίρρωση των ανωτέρω ανησυχιών για κατάργηση της Μεταβατικής Έδρας, το Πρωτοδικείο Λιβαδειάς εμφανίζεται επιπλέον να έχει αφεθεί στη μοίρα του, λόγω της εκτεταμένης υποστελέχωσής του σε διοικητικό προσωπικό, αφού το 50% των οργανικών του θέσεων παραμένει ακάλυπτο, ενώ η Μεταβατική Έδρα του Εφετείου, η οποία δεν διαθέτει καθόλου προσωπικό, καλύπτεται, εκ περιτροπής, με έναν από τους υπαλλήλους του Πρωτοδικείου.     

Τέλος, μια τρίτη παράμετρος που συμπληρώνει και ενισχύει την εικόνα εγκατάλειψης, αφορά στο κτήριο του Δικαστικού Μεγάρου Λιβαδειάς, το οποίο αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα συντήρησης. Ειδικότερα, το εν λόγω κτήριο χρειάζεται επισκευές στεγανοποίησης της οροφής του, καθώς και συντήρηση του συστήματος θέρμανσης. Αξίζει μάλιστα να σημειωθεί ότι κατά την προηγούμενη χρονιά δεν λειτούργησε η κεντρική θέρμανση του κτηρίου για δύο ολόκληρους μήνες, λόγω βλάβης η οποία μέχρι σήμερα δεν έχει αποκατασταθεί.   

Ως εκ τούτων:

Επειδή η εκδίκαση υποθέσεων αρμοδιότητας της Μεταβατικής Έδρας Λιβαδειάς στη Λαμία υποχρεώνει τόσο τους διαδίκους πολίτες, όσο και τους δικηγόρους τους, σε περιττές μετακινήσεις και πρόσθετα έξοδα.  

Επειδή η ενδεχόμενη κατάργηση της Μεταβατικής Έδρας, η οποία φαίνεται να δρομολογείται μέσα από μία στρατηγική πολλαπλής απαξίωσης –λειτουργικής, ανθρωπίνων πόρων και υλικοτεχνικής υποδομής– θα σηματοδοτήσει ακόμη ένα αναπτυξιακό πλήγμα για την πρωτεύουσα του νομού Βοιωτίας.

Επειδή στο από 02/06/2022 ψήφισμά του ο Δικηγορικός Σύλλογος Λιβαδειάς διαμαρτυρόμενος για την καταπάτηση του αυτονόητου και νόμιμα κατοχυρωμένου δικαιώματος να συνεχίσουν να εκδικάζονται στη Μεταβατική Έδρα οι υποθέσεις αρμοδιότητάς του, δηλώνει ότι θα απέχει από την εκδίκασή τους στη Λαμία.

Ταυτόχρονα, επισημαίνει ότι η μεταφορά των σχετικών υποθέσεων δεν συνοδεύεται από επαρκή τεκμηρίωση, παρά την σαφή πρόβλεψη του άρθρου 2 παρ. 4 του Ν.1756/1988 που κάνει λόγο για αιτιολογημένη πράξη του αρμόδιου Εισαγγελέα.  

Επειδή οι αριθμοί που δηλώνουν την υποστελέχωση των δικαστηρίων Λιβαδειάς είναι αμείλικτοι, καθώς για το Πρωτοδικείο Λιβαδειάς υπάρχει κάλυψη μόνο των μισών οργανικών θέσεων σε διοικητικό προσωπικό, ενώ την παντελή έλλειψη προσωπικού για τη Μεταβατική Έδρα του Εφετείου καλύπτει, εκ περιτροπής, ένας από τους υπαλλήλους του Πρωτοδικείου.    

Επειδή πρόσθετη ανησυχία προκαλούν οι διαφαινόμενοι σχεδιασμοί της κυβέρνησης για εφαρμογή «Σχεδίου Καλλικράτη» στη Δικαιοσύνη, με συγχωνεύσεις και καταργήσεις εδρών, που θα στηρίζονται σε «ποιοτικά» και «ποσοτικά» κριτήρια, τα οποία ωστόσο φαίνεται να διαμορφώνονται με τακτικές «στημένης» απαξίωσης συγκεκριμένων εδρών, δεδομένου ότι η «ποσοτική» υποβάθμιση της λειτουργίας τους (μέσω αδικαιολόγητου και «τεχνητού» περιορισμού του αριθμού των υποθέσεων που εκδικάζονται εκεί) έχει ως μοιραία συνέπεια την «ποιοτική» υποβάθμιση του έργου των δικαστηρίων συνολικά, και δημιουργεί ψευδεπίγραφα ερείσματα για καταργήσεις και συγχωνεύσεις.

Επειδή η εικόνα εγκατάλειψης συμπληρώνεται και από την κτηριακή υποβάθμιση του Δικαστικού Μεγάρου Λιβαδειάς, χωρίς ωστόσο κάτι τέτοιο να μπορεί να δικαιολογηθεί. Λαμβάνοντας υπόψη ότι την ευθύνη του Δικαστικού Μεγάρου έχει το Ταμείο Χρηματοδότησης Δικαστικών Κτηρίων (ΤΑΧΔΙΚ), στο οποίο καταλήγει μέρος των δικαστικών τελών, το Υπουργείο Δικαιοσύνης μέσω του Γενικού Γραμματέα του, φέρει την αρμοδιότητα για τα κτήρια, ενώ την ευθύνη για τις σχετικές μελέτες φέρει η Περιφερειακή Ενότητα Βοιωτίας, γίνεται κατανοητό ότι η αξιοποίηση των κονδυλίων του ΤΑΧΔΙΚ οφείλει να γίνεται με πιο αποτελεσματικό τρόπο.

Ερωτάται ο αρμόδιος κ. Υπουργός:   
1) Με ποιες ενέργειες σκοπεύει να ενισχύσει και να διασφαλίσει την ομαλή λειτουργία της Μεταβατικής Έδρας του Πρωτοδικείου Λιβαδειάς, ώστε να την καταστήσει καθόλα βιώσιμη;
2) Προτίθεται να προχωρήσει στις απαραίτητες προσλήψεις, ώστε να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα της σοβαρής έλλειψης προσωπικού που δυσχεραίνει το έργο των δικαστηρίων της Λιβαδειάς, αλλά και ειδικότερα της Μεταβατικής Έδρας;
3) Στο πλαίσιο ποιου σχεδιασμού έχει ανοίξει η συζήτηση για «Σχέδιο Καλλικράτης» στη Δικαιοσύνη, και μέσα από ποιες διαδικασίες προβλέπεται να διαμορφωθούν τα «ποιοτικά» και «ποσοτικά» κριτήρια εφαρμογής του;   
4) Σε ποιες ενέργειες θα προχωρήσει για τη βελτίωση της συντήρησης και την εξασφάλιση επαρκούς υλικοτεχνικής υποδομής του κτηρίου του Δικαστικού Μεγάρου Λιβαδειάς, ώστε να αντιμετωπιστούν τα διαπιστωμένα προβλήματα;

Οι Ερωτώντες και Ερωτώσες Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ

Πούλου Γιώτα
Ξανθόπουλος Θεόφιλος
Αναγνωστοπούλου Αθανασία (Σία)
Αραχωβίτης Σταύρος
Αυγέρη Θεοδώρα (Δώρα)  
Αυλωνίτης Αλέξανδρος-Χρήστος
Βαρδάκης Σωκράτης
Δρίτσας Θεόδωρος
Καφαντάρη Χαρούλα (Χαρά)
Κόκκαλης Βασίλειος
Μάρκου Κωνσταντίνος
Μωραΐτης Αθανάσιος (Θάνος)
Παπαδόπουλος Αθανάσιος (Σάκης)
Ραγκούσης Ιωάννης
Σκουρλέτης Παναγιώτης (Πάνος)
Σκουρολιάκος Παναγιώτης (Πάνος)
Σπίρτζης Χρήστος
Φίλης Νικόλαος
Χαρίτου Δημήτριος
Χατζηγιαννάκης Μιλτιάδης (Μίλτος)
Χρηστίδου Ραλλία

Ετικέτες άρθρου:
· ·
Κατηγορίες άρθρου:
Δικαιοσύνη

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Shares