ΣΥΡΙΖΑ: Πολλά κενά διοίκησης στον Ελαιουργικό Αγροτικό Συνεταιρισμό Άμφισσας

Γράφτηκε από
ΣΥΡΙΖΑ ΣΥΡΙΖΑ ΣΥΡΙΖΑ: Πολλά κενά διοίκησης στον Ελαιουργικό Αγροτικό Συνεταιρισμό Άμφισσας              3

ΕΡΩΤΗΣΗ
Προς τους κ.κ. Υπουργούς:
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
Οικονομικών.

Θέμα: «Πολλά τα κενά χρηστής διοίκησης στον Ελαιουργικό Αγροτικό Συνεταιρισμό Άμφισσας»   
Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ έχει θέσει εμφατικά και επανειλημμένα το θέμα της διάσωσης των Αγροτικών Συνεταιρισμών και Ενώσεων για το σύνολο της ελληνικής επικράτειας, αναδεικνύοντας τις διαχρονικές συνέπειες της ανορθολογικής διαχείρισης, αλλά και της διασπάθισης δημόσιου χρήματος.

Στο πλαίσιο αυτής της προσπάθειας και μετά από σχετικά δημοσιεύματα και ανακοινώσεις, είχαμε υποβάλει τον Ιούλιο του 2020 Ερώτηση, στο πλαίσιο του Κοινοβουλευτικού Ελέγχου, σχετικά με τους λόγους και τις συνθήκες με βάση τις οποίες θα πραγματοποιούνταν συγχώνευση διά απορροφήσεως του Ελαιουργικού Αγροτικού Συνεταιρισμού Άμφισσας (ΕΑΣ Άμφισσας) από την Ένωση Αγρινίου. Η Ερώτηση αυτή του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ δεν έλαβε καμία απάντηση, ενώ οι πρόσφατες εξελίξεις δεν μας αφήνουν κανένα περιθώριο ώστε να μην επανέλθουμε στο ζήτημα με νέα ερωτήματα που προκύπτουν.

Πιο συγκεκριμένα, και κατόπιν της ανωτέρω κινητοποίησής μας, ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Οικονομικού Εγκλήματος, παρήγγειλε Έρευνα, με την υπ’ αριθ. 457/0/1972/13-10-2020 Εντολή. Ιδιαίτερο προβληματισμό προκαλεί, όμως, το γεγονός ότι 14 ολόκληρους μήνες μετά, δηλαδή στις 18/01/2022, ο αρμόδιος Εισαγγελέας ζητά με έγγραφό του από τον ΕΑΣ Άμφισσας τα απαραίτητα οικονομικά στοιχεία, για διερεύνηση τέλεσης αδικημάτων, όπως της φοροδιαφυγής, καθώς και του αδικήματος της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματική οργάνωση, για μια περιορισμένη χρονική περίοδο.

Ωστόσο, οι κακοδαιμονίες που βαρύνουν τη λειτουργία του ΕΑΣ Άμφισσας ξεπερνούν την εικοσαετία και, μεταξύ άλλων, αφορούν στις διαγραφές και τον αποκλεισμό αγροτών, που είχαν ως αποτέλεσμα την απώλεια των συνεταιριστικών μερίδων τους, αλλά και τη μείωση των συνεταιριζόμενων. Από 3.000 χιλιάδες μέλη περίπου το 2000, σήμερα έχουν απομείνει ελάχιστοι.

Παράλληλα, βλέπουμε ότι το ιστορικό του Συνεταιρισμού είναι επιβαρυμένο και από πολεοδομικές παραβάσεις και αυθαίρετες κατασκευές, γεγονός που επιβεβαιώνεται από Έκθεση Αυτοψίας που πραγματοποίησε το Τμήμα Ελέγχου Κατασκευών της Διεύθυνσης Υπηρεσίας Δόμησης του Δήμου Δελφών. Μέσω αυτής, διαπιστώνονται τέσσερις διαφορετικές παραβάσεις, για τις οποίες επιβάλλεται πρόστιμο ανέγερσης που υπερβαίνει τις 180.000 ευρώ, καθώς και ετήσιο πρόστιμο διατήρησης που υπερβαίνει τις 90.000 ευρώ.

Επιπροσθέτως, έχει προκύψει και ένα ακόμη σοβαρό ζήτημα σχετικά με τη διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού του Συνεταιρισμού. Πιο συγκεκριμένα, αφορά στην περίπτωση εργαζομένου του ΕΑΣ Άμφισσας, στον οποίο έχει γίνει καταγγελία σύμβασης, αφού είχε προηγηθεί πρόταση μετακίνησής του στο Αγρίνιο, την οποία και αρνήθηκε. Ο ίδιος προχώρησε σε αγωγή ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Άμφισσας επικαλούμενος καταχρηστική συμπεριφορά της Διοίκησης, όπου και δικαιώθηκε.

Μάλιστα, όπως αναφέρεται σε αυτή, ο ίδιος έχει αντιπροτείνει με αίτησή του τη μετακίνησή του σε τμήμα του Συνεταιρισμού στην Άμφισσα, η οποία δεν έχει απαντηθεί, τη στιγμή μάλιστα, που άλλες προσλήψεις γίνονται κανονικά. Για την περίπτωση του συγκεκριμένου εργαζόμενου έχει κάνει σχετική παρέμβαση και το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Νομού Φωκίδας, στην οποία καταγγέλλονται κυρίως οι συνθήκες εργασίας του στις εγκαταστάσεις του ΕΑΣ και το απαράδεκτο «κλείδωμά» του μέσα σε αυτές καθ’ όλη τη διάρκεια του ωραρίου του, ως ένδειξη εμπάθειας προς το πρόσωπό του.

Επειδή, με βάση τα παραπάνω, διαμορφώνεται μια αξιοσημείωτη λίστα περιστατικών κακοδιοίκησης που δεν συνάδουν με την ορθή και εύρυθμη λειτουργία ενός οργανισμού και αγγίζουν μεγάλο φάσμα δραστηριότητας, όπως είναι η οικονομική διαχείριση, οι πολεοδομικές παραβάσεις, και τα εργασιακά ζητήματα.

Επειδή κάποια από τα υπό διερεύνηση αδικήματα είναι ιδιαιτέρως σοβαρά και εντάσσονται στο πεδίο του Ποινικού Δικαίου, ενώ ένας μεγάλος αριθμός αγροτών έχει υποστεί ήδη ανεπανόρθωτη οικονομική ζημία.

Επειδή όλες οι παραπάνω εξελίξεις, στο πλαίσιο των σημερινών δύσκολων οικονομικών συνθηκών, δημιουργούν τον κίνδυνο να πληγεί ανεπανόρθωτα η πρωτογενής παραγωγή, αλλά και συνολικά η οικονομία της Φωκίδας.

Επειδή η Ελιά Αμφίσσης (ποικιλία «Κοσερβολιά») είναι μία από τις αναγνωρισμένες ως «Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης» (ΠΟΠ) επιτραπέζιες ποικιλίες ελιάς που διαθέτει η χώρα μας. Καλλιεργείται στον Ελαιώνα της Άμφισσας, ο οποίος είναι και ο μόνος ελαιώνας που έχει χρηματοδοτηθεί μέσω του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) για συνεχόμενες προγραμματικές περιόδους. Χάρη στην αναγνώρισή της ως ΠΟΠ και στην ένταξη του ελαιώνα στο ΠΑΑ, έχει επιτευχθεί η ανάπτυξη της καλλιέργειας, πάνω στη οποία στηρίχτηκε και ο ΕΑΣ Άμφισσας.

Ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί:   
1) Σε ποιο βαθμό έχουν ενημέρωση για τα συμβαίνοντα στο πλαίσιο λειτουργίας του ΕΑΣ Άμφισσας;   
2) Για ποιο λόγο εντοπίζεται τόσο μεγάλη καθυστέρηση στην άσκηση ελέγχου που προσεγγίζει τον ενάμιση χρόνο; Πού οφείλεται η ολιγωρία ακόμη και των αρμόδιων διοικητικών φορέων να διερευνήσουν τα τεκταινόμενα στον ΕΑΣ Άμφισσας;   
3) Ποιους σκοπούς εξυπηρετεί η περιορισμένη χρονική οριοθέτηση του υπό διερεύνηση διαστήματος; Πώς εξηγείται η αποφυγή ελέγχου όλων των συνδεόμενων διοικητικών πράξεων, που έλαβαν χώρα σε βάθος εικοσαετίας;
4) Υπάρχει πρόθεση από την πλευρά των εμπλεκόμενων Υπουργείων να προχωρήσουν σε παράλληλη διερεύνηση της μακροχρόνιας κακοδιοίκησης στον ΕΑΣ Άμφισσας;
5) Σε ποιες ενέργειες έχει προχωρήσει η Διοίκηση του ΕΑΣ Άμφισσας για τη θεραπεία των πολεοδομικών παραβάσεων; Έχουν γίνει ενέργειες πληρωμής των καταλογισμένων προστίμων;
6) Προτίθενται να λάβουν μέτρα προστασίας των δικαιωμάτων των εργαζομένων μετά και τις νέες συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί από τη συγχώνευση του ΕΑΣ Άμφισσας με την Ένωση Αγρινίου;

Οι Ερωτώντες Βουλευτές ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ:
Πούλου Γιώτα
Αραχωβίτης Σταύρος
Βαρδάκης Σωκράτης
Βαρεμένος Γεώργιος
Αυλωνίτης Αλέξανδρος – Χρήστος
Γιαννούλης Χρήστος
Ηγουμενίδης Νικόλαος
Κασιμάτη Ειρήνη (Νίνα)
Μάρκου Κωνσταντίνος
Μωραΐτης Αθανάσιος (Θάνος)
Ξενογιαννακοπούλου Μαρία – Ελίζα (Μαριλίζα)
Παπαδόπουλος Αθανάσιος (Σάκης)
Ραγκούσης Ιωάννης
Σαρακιώτης Ιωάννης
Σκουρολιάκος Παναγιώτης (Πάνος)
Σπίρτζης Χρήστος
Τριανταφυλλίδης Αλέξανδρος
Φίλης Νικόλαος
Χατζηγιαννάκης Μιλτιάδης (Μίλτος)

ΣΥΡΙΖΑ

Ετικέτες άρθρου:
· ·
Κατηγορίες άρθρου:
Αγροτική Ανάπτυξη

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Shares