ΣΥΡΙΖΑ: Καθυστερήσεις στην παραχώρηση του Διοικητηρίου Λιβαδειάς

Γράφτηκε από
ΣΥΡΙΖΑ  ΣΥΡΙΖΑ: Καθυστερήσεις στην παραχώρηση του Διοικητηρίου Λιβαδειάς              1

ΕΡΩΤΗΣΗ
Προς τους κ.κ. Υπουργούς:
Οικονομικών
Εσωτερικών

Θέμα: «Παραχώρηση του Διοικητηρίου Λιβαδειάς στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας με καθυστερήσεις, ερωτηματικά και “αθέατες” πλευρές» 


Το κτήριο του Διοικητηρίου Λιβαδειάς αποτελεί ένα αρχιτεκτονικό έργο αναφοράς για την πόλη, το οποίο δημιουργήθηκε με στόχο να συστεγάσει το μεγαλύτερο μέρος των δημόσιων διοικητικών υπηρεσιών της, σε επαρκείς και κατάλληλες συνθήκες τόσο για τους εργαζόμενους όσο και για τους πολίτες.
Το Διοικητήριο βρίσκεται σε ένα γεωμορφολογικά δύσκολο αλλά κοινωνικά «ζωντανό» σημείο, στις όχθες του ποταμού Έρκυνα, εκεί όπου συνδέεται η παλιά με τη νέα πόλη της Λιβαδειάς. Οι πρώτες μελέτες κατασκευής είχαν ξεκινήσει ήδη από το 1988, ενώ η αποπεράτωσή του, που εξελίχθηκε σε τρεις φάσεις, οριοθετείται τυπικά το 2010. Ωστόσο, ήδη από το 2008 είχαν μετεγκατασταθεί σε αυτό οι υπηρεσίες της τότε Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Βοιωτίας και εν συνεχεία η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Η επιλογή της συγκεκριμένης κατασκευής προέκυψε μετά από πανελλήνιο αρχιτεκτονικό διαγωνισμό, με συγκεκριμένες προδιαγραφές ως προς την εξωτερική όψη, την αντισεισμική θωράκιση και τη λειτουργικότητα του κτηρίου, η οποία κατακυρώθηκε στο αρχιτεκτονικό γραφείο «Τάσος Μπίρης – Δημήτρης Μπίρης».
Πρόκειται για ένα κτήριο 16.500 τ.μ., τα μισά από τα οποία (8.135 τ.μ.) στεγάζουν τις υπηρεσίες της Π.Ε. Βοιωτίας. Στον υπόλοιπο διαθέσιμο χώρο, ο αρχικός στόχος ήταν να στεγαστούν η Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (ΔΟΥ), η Αστυνομική Διεύθυνση, ενώ πρόσφατα δόθηκαν από την Περιφέρεια υποσχέσεις στέγασης και στο ΕΚΑΒ. Παράλληλα, λειτουργεί μία αίθουσα 550 τ.μ. πολλαπλών χρήσεων, ιδανική για εκδηλώσεις.
Αναφορικά με το ιδιοκτησιακό καθεστώς, η κατάσταση του Διοικητηρίου εμφανίζεται περίπλοκη, με εμπλοκή του Υπουργείου Οικονομικών (ΥΠΟΙΚ), στην κυριότητα του οποίου ανήκει, της πρώην Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Βοιωτίας, και πλέον της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας (Περιφερειακή Ενότητα Βοιωτίας) που το χρησιμοποιεί. Αρχικά, ο σχεδιασμός προέβλεπε την παραχώρηση του κτηρίου από το ΥΠΟΙΚ στην Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Βοιωτίας, με παράλληλη χρηματοδότηση ύψους 400.000 ευρώ προς αυτήν, για τη φιλοξενία των δικών του υπηρεσιών, όπως είναι η Κτηματική Εταιρεία του Δημοσίου (ΚΕΔ) και η ΔΟΥ Λιβαδειάς. Όμως, η σχετική απόφαση δεν εφαρμόστηκε ποτέ.
Εν συνεχεία, στο πλαίσιο της νέας διοικητικής αρχιτεκτονικής που έφερε ο «Καλλικράτης» (Ν. 3852/2010), και σε συνέχεια του Ν. 2218/1994, ο Ν. 4797/2021 (Άρθρο 50: «Παραχώρηση ακινήτων στις Περιφέρειες – Προσθήκη στην παρ. 2 του άρθρου 39 του ν. 2218/1994») διεύρυνε τη δυνατότητα παραχώρησης στις Περιφέρειες (κατόπιν αίτησής τους και σχετικής εισήγησης της αρμόδιας Κτηματικής Υπηρεσίας) κτηρίων που ανήκουν στο ΥΠΟΙΚ, με απόφαση του αρμόδιου οργάνου του Υπουργείου, η οποία συνιστά τίτλο δεκτικό μεταγραφής. Ως εκ τούτου,  ανακοινώθηκε τον Δεκέμβριο του 2022 η Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας περί κατάθεσης αιτήματος για τη μεταβίβαση της πλήρους κυριότητας και χρήσης του κτηρίου και του οικοπέδου του Διοικητηρίου στην ΠΕ Βοιωτίας. Μάλιστα, στις 10 Μαΐου 2022 είχε ανατεθεί σε τοπικό δικηγορικό γραφείο η διατύπωση σχετικής γνωμοδότησης, η οποία κατατέθηκε στις 29 Ιουνίου 2022 και έγινε εν τέλει αποδεκτή από την Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. Εφόσον, λοιπόν, ολοκληρωθεί η κατάθεση του αιτήματος από την Περιφέρεια και γίνει αποδεκτό από το ΥΠΟΙΚ, θα ξεκινήσουν οι διαδικασίες παραχώρησης τμημάτων του κτηρίου σε υπηρεσίες του Δημοσίου για τη στέγασή τους, όπως αρχικά προβλεπόταν. Ωστόσο, ουδείς γνωρίζει εάν έχει προχωρήσει τελικά η κατάθεση και αποδοχή του αιτήματος και γιατί παρατηρείται η σχετική καθυστέρηση στην όλη διαδικασία.    
Επιπλέον, πρέπει να σημειωθεί ότι αδιευκρίνιστο παραμένει και το κρίσιμο ζήτημα της  ακριβούς κατανομή των διαθέσιμων χώρων του κτηρίου στις υπηρεσίες που πρόκειται να μετεγκατασταθούν, καθώς φαίνεται ότι συνεχίζεται η εκκρεμότητα οριστικοποίησης και έγκρισης του «Πίνακα Κατανομής Ποσοστών και Χιλιοστών Οριζόντιας και Κάθετης Ιδιοκτησίας», βάσει του οποίου θα καθοριστεί η εν λόγω κατανομή.  
Επομένως, δημιουργούνται σοβαρά ερωτήματα σχετικά με τον βαθμό ετοιμότητας της ΠΕ Βοιωτίας να ολοκληρώσει τις απαραίτητες διαδικασίες και να φιλοξενήσει στο κτήριο του Διοικητηρίου κρίσιμες δημόσιες υπηρεσίες, ακολουθώντας τις σύγχρονες προδιαγραφές και τεχνολογικές απαιτήσεις. Απορίες προκαλούνται, τέλος, και από τις πρωτοβουλίες που λαμβάνει η ΠΕ Βοιωτίας μέσα σε ένα θεσμικά «θολό» πλαίσιο                    –για το οποίο είναι συνυπεύθυνη μαζί με το ΥΠΟΙΚ–,  αφού ήδη από το 2019 φαίνεται να έχει υπογραφεί σύμβαση για την αποπεράτωση των όψεων του Διοικητηρίου, ύψους 800.000 ευρώ, αλλά και διακήρυξη ανοικτού διαγωνισμού σχετικά με τη διαμόρφωση χώρου για τις ανάγκες της Πολιτικής Προστασίας, ύψους 220.000 ευρώ.

Ως εκ τούτων:
Επειδή το Διοικητήριο αποτελεί ένα έργο-ορόσημο για τη Λιβαδειά, που σφραγίζει λειτουργικά και αισθητικά τη φυσιογνωμία της πόλης.
Επειδή η ολοκλήρωση των διαδικασιών παραχώρησης πλήρους κυριότητας του κτηρίου του Διοικητηρίου Λιβαδειάς από το ΥΠΟΙΚ στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας (ΠΕ Βοιωτίας) είναι απαραίτητη για την εύρυθμη λειτουργία του, αλλά και για την πραγματοποίηση της μετεγκατάστασης κρίσιμων δημόσιων υπηρεσιών (ΔΟΥ, Αστυνομική Διεύθυνση κ.λπ.) σε αυτό, όπως προέβλεπε ο αρχικός σχεδιασμός.  
Επειδή αναλογούν σημαντικές ευθύνες τόσο στην Περιφέρεια όσο και στο Υπουργείο για τις μεγάλες καθυστερήσεις στην ολοκλήρωση της εν λόγω διαδικασίας.  
Επειδή μέρος του εξωτερικού του κτηρίου παραμένει ημιτελές, με αποτέλεσμα να δημιουργείται «οπτική ρύπανση» στον αστικό ιστό της Λιβαδειάς.
Επειδή στο παρελθόν έχουν σημειωθεί περιστατικά ζημιών, κυρίως στα υπόγεια του κτηρίου, από ακραία καιρικά φαινόμενα (πλημμύρες κ.λπ.).  
Επειδή η συνεχιζόμενη λειτουργία σε ενοικιαζόμενα και εν πολλοίς παρωχημένα και μη κατάλληλων προδιαγραφών κτήρια των δημόσιων υπηρεσιών που πρόκειται να μετεγκατασταθούν στο Διοικητήριο, συνεπάγεται υψηλό οικονομικό κόστος για το Δημόσιο, λόγω των μισθωμάτων, αλλά και ακατάλληλες συνθήκες για εργαζόμενους και πολίτες.  

Ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί:   
1) Σε ποιες ενέργειες έχει προχωρήσει η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας για την αποστολή στο Υπουργείο Οικονομικών του αιτήματος μεταβίβασης της πλήρους κυριότητας του κτηρίου του Διοικητηρίου Λιβαδειάς στην ΠΕ Βοιωτίας;  
2) Ποιες οι αντίστοιχες ενέργειες του Υπουργείου Οικονομικών για την αποδοχή του αιτήματος της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και για την ολοκλήρωση της διαδικασίας;
3) Με ποιες διαδικασίες και με ποιο χρονοδιάγραμμα έχει σχεδιαστεί η μετεγκατάσταση των υπόλοιπων υπηρεσιών; Έχει προηγηθεί διαβούλευση με αυτές και πώς αναμένεται να διαμορφωθεί η κατανομή των διαθέσιμων χώρων, στη βάση του «Πίνακα Κατανομής Ποσοστών και Χιλιοστών Οριζόντιας και Κάθετης Ιδιοκτησίας»;
4) Έχει υπάρξει κοστολόγηση των αναγκών που θα προκύψουν από τη μετεγκατάσταση των νέων υπηρεσιών, αλλά και κοστολόγηση των απαραίτητων έργων αποπεράτωσης του κτηρίου; Από ποιες χρηματοδοτικές πηγές θα καλυφθούν;


Οι Ερωτώντες και Ερωτώσες Βουλευτές

Πούλου Γιώτα
Αλεξιάδης Τρύφων
Αυλωνίτης Αλέξανδρος-Χρήστος
Κασιμάτη Ειρήνη (Νίνα)
Καφαντάρη Χαρούλα (Χαρά)
Μάλαμα Κυριακή
Μάρκου Κωνσταντίνος
Μπακαδήμα Φωτεινή
Παπαδόπουλος Αθανάσιος (Σάκης)
Σπίρτζης Χρήστος
Φίλης Νικόλαος

Αναλυτικά η αναφορά και την ανακοίνωση του ΣΕΑ

Κατηγορίες άρθρου:
Πολιτική · Τοπική Αυτοδιοίκηση

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Shares