ΣΥΡΙΖΑ: Δραματική η κατάσταση στο Γενικό Νοσοκομείο Λαμίας

Γράφτηκε από
ΣΥΡΙΖΑ ΣΥΡΙΖΑ: Δραματική η κατάσταση στο Γενικό Νοσοκομείο Λαμίας       1

Σε συνέχεια προηγουμένων, πολυάριθμων κοινοβουλευτικών παρεμβάσεων του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία με επίκεντρο τη λειτουργία του Γενικού Νοσοκομείου Λαμίας, κατά την από 11 Ιουλίου 2022 συζήτηση επίκαιρης ερώτησης ετέθησαν υπ’ όψη της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Υγείας τα μείζονα και συνεχιζόμενα προβλήματα του μεγαλύτερου νοσηλευτικού ιδρύματος της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

Μεταξύ άλλων υπογραμμίστηκαν τα σοβαρά προβλήματα υποστελέχωσης λόγω και των συνταξιοδοτήσεων-παραιτήσεων-αναστολών εργασίας ιατρών στα τμήματα του Πνευμονολογικού, του Ουρολογικού, της Παιδιατρικής, του Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών και του Αιμοδυναμικού.

Η υφιστάμενη κατάσταση έρχεται σε αντιδιαστολή με την κατάσταση που επικρατούσε επί διακυβέρνησης ΣΥ.ΡΙΖ.Α., γεγονός το οποίο επιβεβαιώθηκε στο πλαίσιο δημόσιας δήλωσης/τοποθέτησης εκ μέρους της Διοίκησης του νοσηλευτικού ιδρύματος στις 13 Αυγούστου 2022, όπου όπως σημειώνεται, ο αριθμός των ιατρών (μονίμων και επικουρικών) κατά τα έτη 2016-2019 έβαινε συνεχώς αυξανόμενος (από 76 άτομα το 2016 σε 111 άτομα το 2019).

Την συνεχιζόμενη εύλογη ανησυχία  και προκληθείσα ανασφάλεια της τοπικής κοινωνίας, πλαισιώνουν επιμέρους δημόσιες παρεμβάσεις σχετικά με την κατάσταση που επικρατεί στο Γενικό Νοσοκομείο Λαμίας. Χαρακτηριστική είναι η δημόσια ανάρτηση (5 Αυγούστου 2022) σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης, Βουλευτή του κυβερνώντος κόμματος (!) του Νομού Φθιώτιδας, ο οποίος ανάμεσα σε άλλα ανέφερε ότι:

«Σε ό,τι αφορά το Γεν. Νοσοκομείο Λαμίας του εξέθεσα τα προβλήματα έλλειψης ιατρικού δυναμικού με τις αποχωρήσεις των 60 γιατρών και την απροθυμία νέων να καλύψουν τις θέσεις που προκηρύσσονται, του επεσήμανα ότι οι πολίτες έχουν χάσει την εμπιστοσύνη στο νοσοκομείο Λαμίας και ότι ουσιαστικά πρόκειται για ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΥΠΟ ΚΑΤΑΡΡΕΥΣΗ. Επτά (7) κλινικές δεν λειτουργούν ή υπολειτουργούν, το Τμήμα Επειγόντων λειτουργεί υπο-στελεχωμένο, με απρόβλεπτες και επικίνδυνες συνέπειες για τους προσερχόμενους ασθενείς, αλλά και οι 60 αποχωρήσεις γιατρών από το Νοσοκομείο και 5 ειδικευόμενων ιατρών δείχνει ότι το κλίμα μεταξύ των εργαζομένων και Διοίκησης δεν είναι το καλύτερο που υπάρχει.» Επιπροσθέτως, και σε συνέχεια των ανωτέρω, στο πλαίσιο νέων δημοσίων τοποθετήσεων του ιδίου (4 Σεπτεμβρίου 2022), κατεγράφη ότι: «ουσιαστικά δε λειτουργούν επτά (7) κλινικές», ενώ τονίστηκε ότι το Γενικό Νοσοκομείο Λαμίας «λειτουργεί με τρόπο ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ για τη δημόσια υγεία πλέον…».

Η διαμορφωθείσα κατάσταση έχει καταστήσει επισφαλή τον τρόπο εκτέλεσης βαρδιών σε πολλά τμήματα, γεγονός το οποίο επιβεβαιώνεται από έγγραφο του Γενικού Νοσοκομείου Λαμίας, το οποίο και είδε το φως της δημοσιότητας.

Ειδικότερα, το Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών (Τ.Ε.Π.) διαθέτει 1 μόνο ιατρό παθολογικής ειδικότητας, την ώρα που η Παθολογική κλινική είναι υπερπλήρης περιστατικών και η κλινική που επιλαμβάνεται της φροντίδας ασθενών με κορονοϊό παρουσιάζει αύξηση εν σχέσει με τον αριθμό των νοσηλευόμενων, με αποτέλεσμα να είναι αναγκαία η ύπαρξη ενός ή δύο Ειδικών Παθολόγων. Σημειωτέον ότι, το Γενικό Νοσοκομείο Λαμίας καλείται να αντιμετωπίσει την ανωτέρω αναφερόμενη αυξανόμενη τάση με έναν μόνο Πνευμονολόγο, ειδικότητα απολύτως απαραίτητη για την κάλυψη των προκυπτουσών αναγκών.

Παράλληλα, οριακή είναι η κατάσταση που επικρατεί και στο Ουρολογικό Τμήμα μετά και την πρόσφατη παραίτηση ενός ιατρού αυτής της ειδικότητας. Παρά το γεγονός ότι το ζήτημα της αποχώρησης ιατρού της ανωτέρω ειδικότητας ετέθη υπ’ όψη του Υπουργού Υγείας, κατά την από 11 Ιουλίου 2022 συζήτηση επίκαιρης ερώτησης για το Γενικό Νοσοκομείο Λαμίας, και παρά το γεγονός ότι κρινόταν επιτακτική η ενίσχυση του εν λόγω τμήματος, ουδεμία άμεση αντίδραση υπήρξε έκτοτε. Αντίθετα, το Γενικό Νοσοκομείο Λαμίας εξέδωσε την υπ’ αριθ. Πρωτ. Π/16097/29-08-2022 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συνεργασία 1 ΠΕ Ιατρού ειδικότητας ουρολογίας με καθεστώς παροχής υπηρεσιών και προς τούτο έκδοση αντίστοιχων δελτίων αποδείξεων παροχής υπηρεσιών του ιατρού προς το Νοσοκομείο στους προσερχόμενους ασθενείς για χρονικό διάστημα 12 μηνών με καθεστώς πλήρης απασχόλησης αλλά όχι αποκλειστικής και αμοιβή ίση με αυτή του Επιμελητή Β΄ καθώς και για την κάλυψη κατ’ ανώτατο όριο έως 7 ενεργών εφημεριών τον μήνα. Όμως, και η επιλογή αυτή υπό το ανωτέρω αναφερόμενο καθεστώς συνεργασία του ιδρύματος με ιδιώτη πάροχο ιατρικών υπηρεσιών έρχεται να επιβεβαιώσει εκ νέου τον ισχυρισμό του ΣΥ.ΡΙΖ.Α.-Προοδευτική Συμμαχία για τμηματική εκχώρηση υπηρεσιών προς τον ιδιωτικό τομέα, η οποία στην προκείμενη περίπτωση προβλέπει πολύ μικρή χρονική διάρκεια που εκτιμάται ότι δεν δύναται να καλύψει επαρκώς και απρόσκοπτα τόσο υφιστάμενες, όσο και μελλοντικές, έκτακτες ανάγκες.

Τα ανωτέρω περιγραφόμενα καταδεικνύουν την δραματική κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει το «υπό κατάρρευση» και «επικίνδυνο για τη δημόσια υγεία» Γενικό Νοσοκομείο Λαμίας, τα οποία και επιτάσσουν την αλλαγή πλεύσης από πλευράς του Υπουργείου Υγείας, σε σχέση με αυτή που διατυπώθηκε κατά την από 11 Ιουλίου 2022 συζήτηση στη Βουλή, με τον Υπουργό Υγείας να δηλώνει ανάμεσα σε άλλα ότι:

«…Τα κίνητρα τα οποία λέμε προφανώς θα αφορούν κίνητρα σε ακριτικές νησιωτικές περιοχές. Δεν μπορούν να αφορούν κίνητρα στο βασικό κορμό της κυρίως Ελλάδας, όπως στη Λαμία, στη Λάρισα ή οτιδήποτε άλλο. Εκεί, προφανέστατα, δεν μπορεί να υπάρξουν κίνητρα όπως θα υπάρξουν στη Ρόδο, στην Κω και στα άλλα σημεία που δεν πάνε. Εκεί θα βγαίνουν οι προκηρύξεις. Ευελπιστούμε ότι θα καλυφθούν αυτές τις θέσεις.»

Στις 12 Σεπτεμβρίου 2022, πραγματοποιήθηκε έκτακτη διευρυμένη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λαμιέων με θέμα τα προβλήματα που επικρατούν στο Γενικό Νοσοκομείο Λαμίας. Στην εν λόγω συνεδρίαση ο Διευθυντής της Ιατρικής Υπηρεσίας του νοσηλευτικού ιδρύματος της πόλης κατέθεσε σειρά στοιχείων, τα οποία όπως ο ίδιος δήλωσε είναι σε γνώση, μεταξύ άλλων, της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Υγείας, εδώ και αρκετό χρονικό διάστημα. Συγκεκριμένα ανέφερε ότι:

«Η Διεύθυνση της Ιατρικής Υπηρεσίας είχε ήδη ενημερώσει, από ένα χρόνο σχεδόν, για την τραγική κατάσταση του Γενικού Νοσοκομείου Λαμίας, όταν είχε έρθει η κα Γκάγκα, η Υφυπουργός μας, στις 9 Νοεμβρίου του 2021. Παρών στη συζήτηση ήταν εκτός από την κα Γκάγκα, ο κ. Σερέτης, ο ΥΠΕάρχης μας, ο Διοικητής μας, ο κ. Κολοκυθάς, όλα τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, είχε έρθει η Περιφέρεια, ήταν ο κ. Περιφερειάρχης, είχε έρθει και εκπρόσωπος του Δήμου εκεί. Της έκανα μία αναφορά, στις 9 Νοεμβρίου του 2021, πριν από ένα χρόνο ότι το Γενικό Νοσοκομείο ήδη ήταν σε τραγική κατάσταση. Αυτό εδώ το έγγραφο το έδωσα σαν paper στον γραμματέα της κα Γκάγκα, στην ίδια την κα Γκάγκα, ούτως ώστε να ενημερωθεί άμεσα για την κατάσταση του Νοσοκομείου μας.»

«Από εκεί που είμασταν σε τραγική κατάσταση, σήμερα είμαστε σε κατάρρευση. Εδώ και κάποιους μήνες, έχουν έρθει Υπουργοί του Νομού μας, Βουλευτές του Νομού μας, για να δουν την κατάσταση του Γενικού Νοσοκομείου Λαμίας. Τους ενημέρωσε η Διεύθυνση της Ιατρικής Υπηρεσίας, παρουσία της Διοίκησης του Γενικού Νοσοκομείου Λαμίας, ότι το Νοσοκομείο μας, πλέον είναι σε κατάρρευση. Όχι μόνο δε μπορεί να λειτουργήσει σαν νοσοκομείο με περιστατικά που έρχονται στα επείγοντα, αλλά δε μπορεί πλέον να θεωρηθεί ότι μπορεί να δουλέψει σαν αναπληρωματικό νοσοκομείο για τον COVID-19» ενώ κατέθεσε στη γραμματεία του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λαμιέων το σχετικό έγγραφο προκειμένου αυτό να τεθεί υπ’ όψη θεσμικών εκπροσώπων της περιοχής.

Τέλος, μείζονα είναι η ανησυχία που επικρατεί στις τάξεις των νοσηλευτών που στελεχώνουν το εν λόγω νοσηλευτικό ίδρυμα στο πλαίσιο του σχετικού προγράμματος που αφορά την κάλυψη θέσεων για τη λήψη της ειδικότητας επείγουσας και εντατικής νοσηλευτικής, οι οποίοι και προσελήφθησαν κατά το χρονικό διάστημα Σεπτεμβρίου – Οκτωβρίου 2020.

Κι αυτό διότι οι συμβάσεις εργασίας σημαντικού αριθμού νοσηλευτών, άκρως απαραίτητου για τη λειτουργία του Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών (Τ.Ε.Π.) και της Μονάδας Εντατικής Θεραπείας (Μ.Ε.Θ.), βαίνουν προς τη λήξη τους το επόμενο χρονικό διάστημα και ενδεχόμενη μη συνέχιση της δραστηριότητας τους εκτιμάται ότι θα οδηγήσει στην πλήρη αποδυνάμωση των ανωτέρω τμημάτων και την περαιτέρω υποβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών.

Επειδή, από την παράθεση όλων των ανωτέρω προκύπτει η δραματική εικόνα του Γενικού Νοσοκομείου Λαμίας εξαιτίας της σοβαρής και συνεχιζόμενης, παρά τις πολυάριθμες κοινοβουλευτικές παρεμβάσεις, υποστελέχωσής του.
Επειδή, από πλευράς των οργάνων διοίκησης γίνεται λόγος για επισφαλή εκτέλεση βαρδιών σε νευραλγικά τμήματα του εν λόγω νοσηλευτικού ιδρύματος.

Επειδή, οι διαφαινόμενες εξελίξεις σε ότι αφορά την επιχειρούμενη ενίσχυση του ουρολογικού τμήματος, ουδόλως επαρκούν για την κάλυψη των υφισταμένων και μελλοντικών, εκτάκτων αναγκών, σε βαθμό ανάλογο της προηγούμενης χρονικής περιόδου.

Επειδή, η εκ μέρους των οργάνων διοίκησης διαπιστούμενη αύξηση του αριθμού των νοσηλευόμενων στην κλινική που επιλαμβάνεται της φροντίδας ασθενών με κορονοϊό σε συνδυασμό με το γεγονός ότι η παθολογική κλινική είναι υπερπλήρης περιστατικών καθιστά επιβεβλημένη την ΑΜΕΣΗ ενίσχυση του νοσηλευτικού ιδρύματος με νέο ιατρικό δυναμικό αντιστοίχων ειδικοτήτων.

Επειδή, το Γενικό Νοσοκομείο Λαμίας, καλείται να αντιμετωπίσει την ανωτέρω αναφερόμενη αυξανόμενη τάση των νοσηλευόμενων στην κλινική COVID-19 με έναν μόλις Πνευμονολόγο.

Επειδή, σύμφωνα με την από 5 Αυγούστου 2022 δημόσια ανάρτηση σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης Βουλευτή της κυβερνώσας παράταξης στην Φθιώτιδα «…οι πολίτες έχουν χάσει την εμπιστοσύνη στο νοσοκομείο Λαμίας και ότι ουσιαστικά πρόκειται για ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΥΠΟ ΚΑΤΑΡΡΕΥΣΗ» καθώς και το γεγονός ότι ετέθησαν υπ’ όψη του Υπουργού Υγείας «…οι 60 αποχωρήσεις γιατρών από το Νοσοκομείο και 5 ειδικευόμενων ιατρών».

Επειδή, στο πλαίσιο νέων δημοσίων τοποθετήσεων (4 Σεπτεμβρίου 2022) Βουλευτή της συμπολίτευσης, κατεγράφη ότι: «ουσιαστικά δε λειτουργούν 7 κλινικές», ενώ τονίστηκε ότι το Γενικό Νοσοκομείο Λαμίας «λειτουργεί με τρόπο ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ για τη δημόσια υγεία πλέον…».

Επειδή, σύμφωνα με τα από 12 Σεπτεμβρίου 2022, εκ μέρους του Διευθυντή της Ιατρικής Υπηρεσίας του Γενικού Νοσοκομείου Λαμίας αναφερόμενα, η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υγείας ήταν ενήμερη για την τραγική κατάσταση το εν λόγω νοσηλευτικού ιδρύματος από τις 9 Νοεμβρίου 2021 και παρόλα αυτά δεν έπραξε τίποτα.
Επειδή, οι συμβάσεις εργασίας σημαντικού αριθμού νοσηλευτών, άκρως απαραίτητου για την απρόσκοπτη λειτουργία του Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών (Τ.Ε.Π.) και της Μονάδας Εντατικής Θεραπείας (Μ.Ε.Θ.), το επόμενο χρονικό διάστημα βαίνουν προς τη λήξη τους και ενδεχόμενη μη συνέχιση της δραστηριότητας τους εκτιμάται ότι θα συμβάλλει στην αποδυνάμωση των ανωτέρω τμημάτων και την υποβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών.

Ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός:

 1. Ποιοι είναι οι λόγοι και οι αιτίες που κατέστη το Γενικό Νοσοκομείο Λαμίας μη ελκυστικό ώστε να έχουν αποχωρήσει τα τελευταία 2 έτη δεκάδες ιατροί και να μην υφίσταται εμπράκτως ενδιαφέρον να έρθουν νέοι καθώς πολλές προκηρύξεις είναι άγονες, όπως αναφέρεται παραπάνω;
 2. Ποιες είναι οι ενέργειες στις οποίες προτίθεται να προβεί η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υγείας προκειμένου να βελτιώσει, εν γένει, την ελκυστικότητα του Γενικού Νοσοκομείου Λαμίας, ως εργασιακό περιβάλλον;
 3. Προτίθεται η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υγείας να αναθεωρήσει την από 11 Ιουλίου 2022 διατυπωμένη άποψή της περί μη παροχής κινήτρων σε περιοχές της ενδοχώρας, όπως η Λαμία, με σκοπό την προσέλκυση υγειονομικού προσωπικού και σε συνεργασία με την Περιφερειακή και Τοπική Αυτοδιοίκηση να εξετάσει και να σχεδιάσει από κοινού ένα πλέγμα κινήτρων που θα συμβάλλουν στην κινητοποίηση του ενδιαφέροντος ικανού αριθμού ιατρικών ειδικοτήτων;
 4. Με ποιο τρόπο σκοπεύει να αντιμετωπίσει βραχυπρόθεσμα το Υπουργείο Υγείας την υποστελέχωση που παρατηρείται στις-σύμφωνα με τα ως άνω εκτιθέμενα-υπολειτουργούσες 7 κλινικές;

Προτίθεται το Υπουργείο Υγείας να εξετάσει το ενδεχόμενο της χρονικής επέκτασης των συμβάσεων των ήδη υπηρετούντων νοσηλευτών στο πλαίσιο του ανωτέρω αναφερομένου προγράμματος;

Οι ερωτώντες Βουλευτές ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ
Σαρακιώτης Ιωάννης
Αλεξιάδης Τρύφων
Αναγνωστοπούλου Αθανασία
Αυγέρη Δώρα
Βαρδάκης Σωκράτης
Βαρεμένος Γεώργιος
Ηγουμενίδης Νικόλαος
Καλαματιανός Διονύσιος
Κασιμάτη Νίνα
Καφαντάρη Χαρά
Μαμουλάκης Χαράλαμπος
Μάρκου Κώστας
Μπάρκας Κωνσταντίνος
Μωραΐτης Θάνος
Ξενογιαννακοπούλου Μαριλίζα
Παπαδόπουλος Αθανάσιος
Πούλου Παναγιού
Σκουρλέτης Πάνος
Σκουρολιάκος Παναγιώτης
Συρμαλένιος Νικόλαος
Τζούφη Μερόπη
Τριανταφυλλίδης Αλέξανδρος
Φίλης Νικόλαος
Φωτίου Θεανώ
Χαρίτου Δημήτριος
Χατζηγιαννάκης Μίλτος
Χρηστίδου Ραλλία

ΣΥΡΙΖΑ

Κατηγορίες άρθρου:
Υγεία

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Shares