ΣΥΡΙΖΑ: Έλλειψη διαφάνειας και κακή διαχείριση στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

Γράφτηκε από
ΣΥΡΙΖΑ: Έλλειψη διαφάνειας και κακή διαχείριση στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής            6

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς την κα Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων

Θέμα: Ερωτήματα για έλλειψη διαφάνειας και κακή διαχείριση στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής (ΠΑ.Δ.Α.), το οποίο Ιδρύθηκε από την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ το 2018, είναι το 4ο πανεπιστημιακό ίδρυμα στην χώρα μας σε αριθμό φοιτητών και το 2ο στην Αττική. Η ίδρυσή του αποτέλεσε σταθμό στις προσπάθειες αναδιάρθρωσης της Ανώτατης Εκπαίδευσης και έθεσε τις βάσεις για τη διαμόρφωση ενός ακμαίου, παραγωγικού και ζωντανού οργανισμού προαγωγής της γνώσης και της έρευνας.

Το τελευταίο διάστημα όμως, σύμφωνα με δημοσιεύματα1, έχουν ανακύψει σοβαρά ερωτήματα σχετικά με τη λειτουργία του Ιδρύματος. Σε επιστολή δύο Αντιπρυτάνεων προς την Σύγκλητο του ΠΑ.Δ.Α. από τον Μάρτιο του 2022 τίθεται προς συζήτηση σειρά προβλημάτων και ερωτημάτων.

Γίνεται λόγος για προειλημμένες αποφάσεις που απλώς έρχονται στα συλλογικά όργανα προς έγκριση, χωρίς να έχει προηγηθεί συζήτηση, ούτε να έχει διερευνηθεί το ενδεχόμενο άλλων καταλληλότερων προτάσεων. Τονίζεται η ανάγκη η διαχείριση των κονδυλίων του Πανεπιστημίου να γίνεται με αποφάσεις των συλλογικών οργάνων ακόμη και στην περίπτωση των απευθείας αναθέσεων για λόγους διαφάνειας, λογοδοσίας, χρηστής διοίκησης και ακαδημαϊκής δεοντολογίας.

Σε ό,τι αφορά τη σύναψη συμβάσεων με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, με βάση τη νομοθεσία (άρθρο 118 του ν. 4412/2016) για τη σύναψη της σύμβασης δεν απαιτείται γνωμοδότηση συλλογικού οργάνου. Το Πρυτανικό Συμβούλιο είναι όργανο που λαμβάνει αποφάσεις και όχι που γνωμοδοτεί ενώ σύμφωνα με τη σχετική απόφασή της (συν. 1/23-9-2019, ΦΕΚ 3757/11.10.2019), η Σύγκλητος αναθέτει στο Πρυτανικό Συμβούλιο του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής «[…] την έγκριση όλων των επιμέρους σταδίων των διαγωνισμών, των συμβάσεων προμηθειών, παροχής υπηρεσιών, έργων, εκπόνησης μελετών και παροχής τεχνικών υπηρεσιών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών του τακτικού προϋπολογισμού ή του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του Ιδρύματος, εξαιρουμένης μόνο της έγκρισης διαγωνιστικών διαδικασιών άνω των 60.000 ευρώ προ ΦΠΑ που παραμένει στην αρμοδιότητα της Συγκλήτου».

Παρόλα αυτά, πληθώρα απευθείας αναθέσεων έχουν πραγματοποιηθεί από τις οικονομικές υπηρεσίες, χωρίς να έχουν εγκριθεί από το Πρυτανικό Συμβούλιο του Πανεπιστημίου με το πρόσχημα ότι ο νόμος για τις απευθείας αναθέσεις δεν απαιτεί γνωμοδότηση συλλογικού οργάνου2. Εδώ θα πρέπει να τονιστεί ότι στο άρθρο 70 του ν. 4830/2021 ορίζεται το Πρυτανικό Συμβούλιο ως αρμόδιο όργανο για την έγκριση και τη σύναψη της δημόσιας σύμβασης με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.

Επίσης αναφέρεται ότι οι εισηγήσεις στο Πρυτανικό Συμβούλιο και στη Σύγκλητο για την έγκριση διαγωνισμών σε αρκετές περιπτώσεις, περιλαμβάνουν μόνον τον προϋπολογισμό του έργου. Με τον τρόπο αυτό εγκρίνεται η διενέργεια διαγωνισμού και συγκεκριμένος προϋπολογισμός, χωρίς επαρκή ενημέρωση σχετικά με το αντικείμενο του διαγωνισμού, τη σκοπιμότητα και τα χαρακτηριστικά της δαπάνης, ενώ θα ήταν δεοντολογικά αναγκαίο σε κάθε περίπτωση η εισήγηση για έγκριση διενέργειας διαγωνισμού να συνοδεύεται από το πρωτογενές αίτημα ή/και την τεχνική μελέτη, τη μελέτη σκοπιμότητας, τον προϋπολογισμό του κόστους κάθε εργασίας, έτσι ώστε να αιτιολογείται η σκοπιμότητα της δαπάνης και ο προϋπολογισμός δημοπράτησης του έργου.

Ένα ακόμη ζήτημα που αναδεικνύεται αφορά τη λειτουργία πενταμελούς Επιτροπής Διενέργειας Ηλεκτρονικών Δημόσιων και Διεθνών Διαγωνισμών, όπου μέλος Επιτροπής δεν προσκλήθηκε και επομένως δεν συμμετείχε σε διαδικασία ανοίγματος των προσφορών και ελέγχου των τεχνικών προδιαγραφών και δεν έλαβε γνώση για σειρά πρακτικών της επιτροπής που έφτασαν και εγκρίθηκαν από το Πρυτανικό.

Επειδή η διαφανής διαχείριση όλων των διαδικασιών αναθέσεων είναι δεοντολογικά επιβεβλημένη στη λειτουργία κάθε Πανεπιστημίου και γενικότερα κάθε Δημόσιου Οργανισμού και Υπηρεσίας.

Επειδή η παροχή όλων των υποστηρικτικών στοιχείων που χρειάζονται για να λαμβάνονται ορθές αποφάσεις σχετικά με τις προκηρύξεις διαγωνισμών είναι σημαντικότατος παράγοντας ώστε οι προκηρύξεις να είναι τεκμηριωμένες και να αποβαίνουν τελικά σε όφελος των Ιδρυμάτων και όχι σε λανθασμένες επιλογές που ζημιώνουν τα Ιδρύματα.

Ερωτάται η αρμόδια υπουργός:
1. Έχει διερευνήσει αν οι απευθείας αναθέσεις στο ΠΑ.Δ.Α έχουν εγκριθεί από τα συλλογικά όργανα του ιδρύματος σύμφωνα με τη σχετική απόφαση της Συγκλήτου (συν. 1/23-9-2019, ΦΕΚ 3757/11.10.2019), αλλά και τις καλές πρακτικές χρηστής διοίκησης;
2. Έχει διερευνήσει αν η επιστολή των αντιπρυτάνεων που θίγει τα κακώς κείμενα και έχει αποσταλεί στη Σύγκλητο από τον Μάρτιο του 2022 έχει απαντηθεί από τον Πρύτανη του Πανεπιστημίου; Έχει συζητηθεί το θέμα στη Σύγκλητο προς επίλυση τυχόν δυσλειτουργιών;
3. Έχει διεξάγει έρευνα για το αν τα αιτήματα έγκρισης διενέργειας διαγωνισμού συνοδεύονται από τεχνική μελέτη, τη μελέτη σκοπιμότητας, τον προϋπολογισμό του κόστους κάθε εργασίας, έτσι ώστε να αιτιολογείται η σκοπιμότητα της δαπάνης και ο προϋπολογισμός δημοπράτησης του έργου;
4. Σε ό,τι αφορά το θέμα που αναφέρεται στο δημοσίευμα της ΕΦΣΥΝ σχετικά με τη λειτουργία της Επιτροπής Διενέργειας Ηλεκτρονικών Δημόσιων και Διεθνών Διαγωνισμών, έχει διενεργηθεί ΕΔΕ από τον Πρύτανη ώστε να εξετασθεί εάν υπάρχουν τυχόν πειθαρχικά παραπτώματα; Υπάρχει το πόρισμα της ΕΔΕ;

Οι ερωτώντες βουλευτές
Φίλης Νίκος
Τζούφη Μερόπη
Αβραμάκης Λευτέρης
Αλεξιάδης Τρύφων
Αναγνωστοπούλου Σία
Αυγέρη Δώρα
Βαρδάκης Σωκράτης
Βίτσας Δημήτρης
Γκιόλας Γιάννης
Δρίτσας Θοδωρής
Ζεϊμπέκ Χουσεΐν
Ζουράρις Κώστας
Ηγουμενίδης Νίκος
Κασιμάτη Νίνα
Καφαντάρη Χαρά
Κόκκαλης Βασίλης
Κουρουμπλής Παναγιώτης
Λάππας Σπύρος
Μάλαμα Κυριακή
Μαμουλάκης Χάρης
Μάρκου Κώστας
Μουζάλας Γιάννης
Μπάρκας Κώστας
Μωραΐτης Θάνος
Ξενογιαννακοπούλου Μαριλίζα
Παπαδόπουλος Σάκης
Πούλου Γιώτα
Ραγκούσης Γιάννης
Σκουρολιάκος Παναγιώτης
Τόλκας Άγγελος
Φάμελλος Σωκράτης

Φωτίου Θεανώ
Ψυχογιός Γιώργος

Κατηγορίες άρθρου:
Εκπαίδευση · Οικονομία

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Shares