Προχωρούν οι εργασίες κατασκευής βιολογικού καθαρισμού στη Σκόπελο

Γράφτηκε από
Προχωρούν οι εργασίες κατασκευής βιολογικού καθαρισμού στη Σκόπελο                                                                950x713

Σε εξέλιξη βρίσκονται από την Περιφέρεια Θεσσαλίας οι εργασίες κατασκευής του Βιολογικού Καθαρισμού στη Γλώσσα Σκοπέλου και των δικτύων αποχέτευσης στο Λουτράκι. Το έργο βρίσκεται στο 30% της υλοποίησης και περιλαμβάνει: Εγκατάσταση Επεξεργασίας και Διάθεσης Λυμάτων Γλώσσας, δίκτυο μεταφοράς των λυμάτων των οικισμών Λουτρακίου και Γλώσσας στην ΕΕΛ Γλώσσας, κατασκευή του εσωτερικού δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων του οικισμού Λουτρακίου καθώς και την κατασκευή 100 νέων ιδιωτικών συνδέσεων με το δίκτυο. Είναι συνολικού προϋπολογισμού ένταξης 4.369.500 ευρώ και χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα του Υπουργείου Εσωτερικών «Αντώνης Τρίτσης».

«Σε συνεργασία με την Αντιπεριφερειάρχη Μαγνησίας και Σποράδων Δωροθέα Κολυνδρίνη, τον Δήμαρχο Σκοπέλου Σταμάτη Περίσση, τη ΔΕΥΑ Σκοπέλου και τις τεχνικές μας υπηρεσίες, υλοποιούμε ένα έργο ουσίας με πράσινο περιβαλλοντικό αποτύπωμα, που αναβαθμίζει την ποιότητα ζωής κατοίκων και επισκεπτών στο νησί, προστατεύει τη δημόσια υγεία, το θαλάσσιο οικοσύστημα και τους  υπόγειους  υδροφορείς» δηλώνει ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός. «Η αντιμετώπιση του προβλήματος της διαχείρισης των λυμάτων αποτελεί βασική προϋπόθεση για τη βιώσιμη ανάπτυξη, την προστασία της δημόσιας υγείας, την  απορρύπανση των υπόγειων και επιφανειακών νερών και την προστασία και ανάδειξη του φυσικού πλούτου. Μέσω της ανακύκλωσης των επεξεργασμένων λυμάτων οδηγούμαστε σε ορθή διαχείριση ενός σημαντικού φυσικού πόρου, όπως είναι το νερό» προσθέτει ο Περιφερειάρχης.

Τα δίκτυα αποχέτευσης Σκοπέλου και η ΕΕΛ Γλώσσας

Το φυσικό αντικείμενο του έργου περιλαμβάνει τα εξής:

– ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΚΟΠΕΛΟΥ

Αντικείμενο του έργου είναι η κατασκευή του εσωτερικού δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων του οικισμού Λουτρακίου Δήμου Σκοπέλου.

Προχωρούν οι εργασίες κατασκευής βιολογικού καθαρισμού στη Σκόπελο                                                                2
Το δίκτυο συλλογής ακαθάρτων θα αποτελείται από αγωγούς ελεύθερης ροής (βαρύτητας) που θα ακολουθούν τη φυσική κλίση του εδάφους. Όλοι οι αγωγοί βαρύτητας είναι πλαστικοί PVC, Σ41, διαμέτρου Φ200 και το συνολικό μήκος είναι 2.850 μέτρα περίπου. Οι αγωγοί θα διέρχονται κατά μήκος των διανοιγμένων οδών και θα συλλέγουν τα λύματα καταλήγοντας σε ένα κεντρικό αντλιοστάσιο (Α/Σ ΙΟ 1) στα χαμηλά σημεία της παραλίας. Από το Α/ΣΙΟ 1, που βρίσκεται στον παραλιακό δρόμο πλησίον του φρεατίου 7 τα λύματα θα καταθλίβονται με αγωγό HDPE Φ140/10 atm, συνολικού μήκους 600 m, στο Α/ΣΙΟ 2 που τοποθετείται στον ασφαλτοστρωμένο δρόμο προς τη Γλώσσα. Η κατασκευή των αντλιοστασίων και των λοιπών καταθλιπτικών αγωγών που απαιτούνται για την μεταφορά των λυμάτων στην Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων δεν αποτελούν αντικείμενου του παρόντος υποέργου.

-ΔΙΚΤΥΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ

Αντικείμενο αποτελεί η κατασκευή του δικτύου μεταφοράς των λυμάτων των οικισμών Λουτρακίου και Γλώσσας στην Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων Γλώσσας.

Για τη μεταφορά λυμάτων των οικισμών Γλώσσας και Λουτρακίου στην ΕΕΛ της περιοχής (στα βορειοδυτικά του οικισμού της Γλώσσας) θα κατασκευασθεί δίκτυο αγωγών βαρύτητας και αγωγών υπό πίεση. Το δίκτυο αποτελείται κυρίως από καταθλιπτικούς αγωγούς, με εξαίρεση το τελευταίο τμήμα του που καταλήγει στην ΕΕΛ με βαρύτητα και το τμήμα του αγωγού από το υφιστάμενο αντλιοστάσιο της Γλώσσας ως το τελευταίο αντλιοστάσιο. Τα τμήματα του δικτύου που λειτουργούν υπό πίεση περιλαμβάνουν πέντε αντλιοστάσια.

– ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΤΔ ΓΛΩΣΣΑΣ ΔΗΜΟΥ ΣΚΟΠΕΛΟΥ

Η εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων θα επεξεργάζεται τα λύματα των οικισμών του Λουτρακίου και της Γλώσσας. Η μεταφορά των λυμάτων του Λουτρακίου θα γίνει μέσω καταθλιπτικού αγωγού και πέντε αντλιοστασίων. Στον υγρό θάλαμο του πέμπτου αντλιοστασίου θα καταλήγουν και τα λύματα της Γλώσσας και το σύνολο των λυμάτων θα οδηγούνται μέχρι το φρεάτιο ΦΟ (καταληκτικό φρεάτιο του δικτύου αποχέτευσης), που προβλέπεται να κατασκευαστεί στο βόρειο όριο του γηπέδου της ΕΕΛ.  Από το φρεάτιο αυτό τα λύματα θα οδηγούνται με βαρύτητα στο φρεάτιο άφιξης της ΕΕΛ, που θα κατασκευαστεί ανάντη της προεπεξεργασίας.

Για την επεξεργασία των λυμάτων προβλέπεται η κατασκευή συστήματος βιολογικής επεξεργασίας με μεμβράνες διήθησης (Membrane Bioreactors-MBR). Τα επεξεργασμένα λύματα θα διατίθενται σε υπεδάφιο πεδίο διάθεσης εντός του γηπέδου της ΕΕΛ.

Ειδικότερα προβλέπεται η κατασκευή των εξής επιμέρους μονάδων:

i.          Προεπεξεργασία (εσχάρωση, εξάμμωση και λιποσυλλογή).

ii.         Εξισορρόπηση.

iii.        Βιολογικός αντιδραστήρας με ανοξική και αερόβια ζώνη για την νιτροποίηση και απονιτροποίηση των λυμάτων

iv.        Μονάδα διαχωρισμού υγρών-στερεών (MBR)

v.         Απολύμανση των επεξεργασμένων λυμάτων

vi.        Αφυδάτωση της περίσσειας ιλύος με φυγοκεντρητή

vii.       Υπεδάφιο πεδίο διάθεσης

viii.      Κτίριο λειτουργίας

ix.        Βοηθητικές εγκαταστάσεις και

x.         Διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου

-ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ

Αντικείμενο του παρόντος υποέργου είναι η κατασκευή 100 νέων ιδιωτικών συνδέσεων επί υφιστάμενης ασφαλτοστρωμένης οδού σε σημεία που θα υποδείξει η Υπηρεσία οι οποίες περιλαμβάνουν:

α) Το φρεάτιο προσαρμογής και ελέγχου στο οποίο καταλήγει το εσωτερικό δίκτυο του συνδεομένου ακινήτου (από αγωγό δομημένου τοιχώματος κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 13476-3 DN/OD 315 και ταυ από το ίδιο υλικό DN/OD 315/315 εγκιβωτισμένο σε άοπλο σκυρόδεμα C12/15).

β) Τον αγωγό κατά πλάτος του εγκεκριμένου δρόμου (διακλάδωση).

γ) Τη σύνδεση του αγωγού αυτού, με «σαμάρι» και ειδικό τεμάχιο γωνία 60o δομημένου τοιχώματος κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 13476-3, με τον αγωγό του δικτύου που περνάει μπροστά από το ακίνητο.

Μετά την τοποθέτηση και εγκιβωτισμού του αγωγού θα γίνει αποκατάσταση του σκάμματος σύμφωνα με τα αναφερόμενα στα σχετικά άρθρα του τιμολογίου.

Κατηγορίες άρθρου:
Περιβάλλον

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Shares