Ο ΣΥΡΙΖΑ ζητά τη στήριξη ευπαθών κοινωνικών ομάδων στην απόκτηση ή αντικατάσταση αυτοκινήτου

Γράφτηκε από
ΣΥΡΙΖΑ  Ο ΣΥΡΙΖΑ ζητά τη στήριξη ευπαθών κοινωνικών ομάδων στην απόκτηση ή αντικατάσταση αυτοκινήτου              1

Η Πολιτεία μας ορθώς έχει θεσπίσει διευκολύνσεις, κυρίως υπό τη μορφή οικονομικών ελαφρύνσεων, για τα άτομα που θα ήθελαν και χρειάζονται να αποκτήσουν και συντηρήσουν ιδιωτικής χρήσης επιβατικό αυτοκίνητο, αλλά ταυτόχρονα ανήκουν σε κατηγορία ατόμων με ειδικότερες ανάγκες (η ΑΑΔΕ τις ονομάζει Ευπαθείς Κοινωνικές Ομάδες), των οποίων το εισόδημα μάλλον εξαντλείται σε έτερες, ζωτικές προτεραιότητες.

Μάλιστα, διευρύνοντας το τότε υπάρχον νομικό πλαίσιο, η άλλοτε Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, με νόμο του Μαΐου 2018, θεσμοθέτησε ότι απαλλάσσονται από τα τέλη κυκλοφορίας οι ανήλικοι ΑμεΑ και η απαλλαγή τους μπορεί να παραχωρείται έως την ενηλικίωσή τους, για ένα όχημα στο πρόσωπο που ασκεί τη γονική μέριμνα ή για οποιονδήποτε λόγο έχει την επιτροπεία τους. Πρόκειται για το ν. 4538/2018 (ΦΕΚ Α’85) και συγκεκριμένα για το άρθρο 29 που αποτελεί πάντως τροποποίηση του άρθρου 16 του παλαιότερου ν. 1798/1988.

Όπως προδιαθέσαμε, οι διευκολύνσεις συνιστούν κυρίως απαλλαγή από τα τέλη ταξινόμησης των οχημάτων ή/και τα τέλη κυκλοφορίας αυτών. Ενδεικτικά, σταχυολογούμε ακολούθως κάποιες προβλέψεις και καταστάσεις, ώστε να γίνει κατανοητή η θέση μας:
• Οι πολύτεκνοι γονείς που έχουν τέσσερα (4) τουλάχιστον ανήλικα ή προστατευόμενα παιδιά, δικαιούνται να παραλαμβάνουν επιβατικό αυτοκίνητο μέχρι 2.000 κ.ε. με απαλλαγή από το προβλεπόμενο τέλος ταξινόμησης.
• Στους γονείς με τρία (3) τέκνα, παρέχεται απαλλαγή του αναλογούντος τέλους ταξινόμησης αυτοκινήτου για μία μόνο φορά και για ένα αυτοκίνητο κατά οικογένεια. Αντίθετα, όσοι έχουν κατά τον τελωνισμό του οχήματος τουλάχιστον 4 παιδιά, απαλλάσσονται από το τέλος ταξινόμησης και για δεύτερη φορά μετά την πάροδο 5 ετών από την ημερομηνία χρήσης του δικαιώματος αυτού.
• Σε όλες τις άνω περιπτώσεις, ο ΦΠΑ και ο εισαγωγικός δασμός (σε περίπτωση εισαγωγής του αυτοκινήτου από χώρα εκτός Ε.Ε.) καταβάλλονται κανονικά. Επίσης, απαγορεύεται, η καθ’ οιονδήποτε τρόπο μεταβίβαση ή παραχώρηση του αυτοκινήτου πριν περάσουν τρία (3) χρόνια, χωρίς την προηγούμενη άδεια της αρμόδιας τελωνειακής αρχής και προτού καταβληθεί το τέλος ταξινόμησης που αναλογεί κατά το χρόνο της μεταβίβασης ή η διαφορά μεταξύ του τέλους αυτού και του τέλους ταξινόμησης που τυχόν έχει καταβληθεί.
• Στην περίπτωση της ατελούς εισαγωγής – παραλαβής επιβατικού αυτοκινήτου από ΑμεΑ Έλληνες πολίτες, η ατέλεια που παρέχεται καλύπτει το τέλος ταξινόμησης και τα τέλη κυκλοφορίας. Ομοίως, ο ΦΠΑ κατά την εισαγωγή και ο εισαγωγικός δασμός (σε περίπτωση εισαγωγής του αυτοκινήτου από χώρα εκτός Ε.Ε.) καταβάλλονται επίσης κανονικά. Το παραλαμβανόμενο ατελώς αυτοκίνητο πρέπει να έχει κινητήρα μέχρι 1650 κ.ε.. Περαιτέρω, οι άνω των 18 ετών ανάπηροι με πλήρη παράλυση των κάτω άκρων ή αμφοτερόπλευρο ακρωτηριασμό αυτών με ποσοστό αναπηρίας 100%, δικαιούνται αυτοκίνητο ατελώς με μεγαλύτερο κυλινδρισμό.
• Η διασκευή (μετατροπή / προσαρμογή) των συμβατικών αυτοκινήτων σε κατάλληλα για χρήση από άτομα με μειωμένη κινητικότητα ή και για οδήγηση από ΑμεΑ δεν καλύπτεται από το Κράτος.
• Παράλληλα, οι Έλληνες πολίτες και οι πολίτες της Ε.Ε., δικαιούνται απαλλαγής από τέλη κυκλοφορίας, κατά κλίμακες σοβαρότητας της πάθησής τους και του βαθμού αναπηρίας τους σε συνδυασμό με τον κυλινδρισμό του κινητήρα του οχήματος που θα επιλέξουν, επίσης κατά κλίμακες ως και 1650 κ. εκ., ως και 2650 κ. εκ. και ως και 3650 κ. εκ..
• Τέλος, πολλά άτομα με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις που έχουν απαλλαγή από τα τέλη κυκλοφορίας δεν μπορούσαν το περασμένο έτος 2022, να αιτηθούν την εφαρμογή σε αυτά του μέτρου της επιδότησης καυσίμων (επονομαζόμενο αχρήστως στην αγγλική ως «Fuel Pass») διότι δεν μπορούσε να επαληθευτεί στη σχετική πλατφόρμα η πληρωμή τελών κυκλοφορίας του οχήματός τους, λόγω της απαλλαγής τους, με αποτέλεσμα να τους απορρίπτει το σύστημα.

Επειδή παρατηρούμε πανσπερμία διατάξεων και περιπτωσιολογίας, ενίοτε πάντως και αναγκαίας, η οποία όμως επ’ ουδενί λόγω είναι συστηματική, οι δε συνεχείς αλλαγές και προσαρμογές της είναι αποσπασματικές, καίτοι μπορεί κάποιος καλόπιστος παρατηρητής να διακρίνει την πρόθεση μόνον, όπως τηρείται κάποια κλιμάκωση των διευκολύνσεων, ωστόσο το αποτέλεσμα φαίνεται κολοβό, και εν τέλει οι διευκολύνσεις και εκπτώσεις δεν αφήνουν την αναμενόμενη ή -ιδίως- ευκταία ικανοποίηση. Με απλούστερα λόγια, για τη σημερινή εποχή των ποικίλων μορφών κρίσεων που ενσωματώνονται στην καθημερινότητα, επισημαίνουμε ότι είναι μικρή η οικονομική στήριξη των ΑμεΑ συμπολιτών μας που χρειάζονται ένα αυτοκίνητο.

Επειδή αθόρυβα συντελείται μια αλλαγή στον στόλο των οχημάτων στην Ελλάδα, με αντικατάσταση των αυτοκινήτων με θερμικούς κινητήρες (συμβατικά) από αυτοκίνητα με ηλεκτρικούς ή υβριδικούς κινητήρες (νέας τεχνολογίας), ωστόσο μόνον από αυτούς που έχουν αυξημένη οικονομική δυνατότητα, καθώς τα τελευταία αυτοκίνητα είναι περίπου 30% ακριβότερα από τα συμβατικά.

Επειδή -τέλος- τα τέλη ταξινόμησης αυτοκινήτων αποτελούν εθνική επιβάρυνση της τιμής τους και όχι Ενωσιακή, υπολογίζονται λοιπόν βάσει της εγχώριας νομοθεσίας η οποία αλλάζει ευκολότερα και πράγματι συνεχώς μεταβάλλεται.

Επειδή τα τέλη ταξινόμησης αυτοκινήτων, μετά τις μειώσεις που η Κυβέρνησή σας πρόσφατα επέφερε για όλους τους αγοραστές αυτοκινήτων, αποτελούν πλέον μικρό μόνον μέρος του κόστους κτήσης ενός ως επί τω πλείστον «εργαλείου» για τις Ευπαθείς Κοινωνικές Ομάδες, όμως ο νυν επιβαλλόμενος ΦΠΑ συνιστά μια σημαντική προσαύξηση, περίπου κατά το ¼, της τελικής τιμής των αυτοκινήτων στη χώρα μας.

Επειδή πολλά από τα ιδιωτικής χρήσης επιβατικά αυτοκίνητα που είναι στην ιδιοκτησία ατόμων από Ευπαθείς Κοινωνικές Ομάδες είναι πλέον πεπαλαιωμένα, ενίοτε δε και υψηλού κυβισμού (καθώς αυτό άλλοτε ήταν προσιτό, δυνάμει των διευκολύνσεων προς τις ομάδες αυτές), άρα ενεργοβόρα, εξαιρετικά ρυπογόνα και έτσι καθόλου περιζήτητα προς μεταπώληση.

Επειδή η Κυβέρνησή σας πρόσφατα κατάργησε το φόρο πολυτελείας στα εισαγόμενα μεταχειρισμένα ΙΧ αυτοκίνητα, τα οποία έχουν ταξινομηθεί-πουληθεί το 2009 και νωρίτερα, άρα (πέρα από την αρκετά φωτογραφική διατύπωση) και παρότι σε εσφαλμένη κατηγορία (πολυτελή οχήματα), «ομολογεί» ότι υφίσταται δημοσιονομικό περιθώριο μειώσεων.


Ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός:

1. Σκοπεύει η Κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας να επανεξετάσει, διευρύνει, συστηματοποιήσει και εκσυγχρονίσει το πλαίσιο οικονομικών ελαφρύνσεων προς τα άτομα που θα ήθελαν και χρειάζονται να αποκτήσουν και συντηρήσουν ιδιωτικής χρήσης επιβατικό αυτοκίνητο, αλλά ταυτόχρονα ανήκουν σε Ευπαθείς Κοινωνικές Ομάδες;
2. Σκοπεύει η Κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας να εξετάσει το ενδεχόμενο ποσοστιαίας ή ποσοτικής μείωσης του ΦΠΑ των αυτοκινήτων που αγοράζονται από άτομα που υπάγονται σε ευνοϊκές ρυθμίσεις για τις Ευπαθείς Κοινωνικές Ομάδες;
3. Σκοπεύει η Κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας να παράσχει κίνητρα και περαιτέρω οικονομικές διευκολύνσεις, ιδίως σε χαμηλοσυνταξιούχους, χαμηλόμισθους, ανέργους, τρίτεκνους και πολύτεκνους για την αντικατάσταση των αυτοκίνητων τους με νέας τεχνολογίας, εφόσον βεβαίως ανήκουν και σε Ευπαθείς Κοινωνικές Ομάδες;
Οι ερωτώντες Βουλευτές
Σκούφα Ελισσάβετ (Μπέττυ)

Αλεξιάδης Τρύφωνας
Αυλωνίτης Αλέξανδρος – Χρήστος
Βαρδάκης Σωκράτης
Βέττα Καλλιόπη
Γκαρά Αναστασία (Νατάσα)
Γκιόλας Γιάννης
Δρίτσας Θεόδωρος
Ελευθεριάδου Σουλτάνα
Ζουράρις Κωνσταντίνος
Θραψανιώτης Εμμανουήλ
Καλαματιανός Διονύσιος – Χαράλαμπος
Κασιμάτη Ειρήνη (Νίνα)
Μάλαμα Κυριακή
Μαμουλάκης Χαραλαμπος
Μάρκου Κωνσταντίνος
Μεϊκόπουλος Αλέξανδρος
Μπαλάφας Γιάννης
Μπάρκας Κωνσταντίνος
Μωραΐτης Αθανάσιος (Θάνος)
Παπαδόπουλος Αθανάσιος (Σάκης)
Παπαηλιού Γιώργος
Πούλου Παναγιού (Γιώτα)
Ραγκούσης Γιάννης
Σκουρολιάκος Παναγιώτης (Πάνος)
Φάμελλος Σωκράτης
Χρηστίδου Ραλλία
Ψυχογιός Γεώργιος

Ετικέτες άρθρου:
Κατηγορίες άρθρου:
Οικονομία

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Shares