αντιμετώπιση καταρροϊκού πυρετού

Αστακός: Η αντιμετώπιση καταρροϊκού πυρετού στο επίκεντρο

Αστακός: Η αντιμετώπιση καταρροϊκού πυρετού στο επίκεντρο

Οι κτηνιατρικές υπηρεσίες της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας έχουν ήδη θέσει σε εφαρμογή τα μέτρα που προβλέπονται από το σχέδιο έκτακτης ανάγκης για την αντιμετώπιση του καταρροϊκού πυρετού